Energieconvenant 2 feestelijk afgesloten

Op woensdag 16 september is op het gemeentehuis van Zederik het Energieconvenant 2 feestelijk afgesloten. Hans van der Knaap, toezichthouder bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft tijdens de bijeenkomst namens het Ministerie van Economische Zaken en RVO de  "Milieu-certificaten" uitgereikt aan 18 ondernemingen die zich drie jaar lang samen hebben ingespannen voor energiebesparing en duurzaamheid op een bewuste manier in hun bedrijfsvoering te betrekken. Tijdens een vragenronde bleek dat het deelnemen aan een BlauwZaam Convenant niet alleen goed is voor het primaire doel: samen energie bezuinigen. Als deelnemer word je prettig geconfronteerd met grote en kleine voordelen. Zo is deelnemen in de eerste plaats zeer laagdrempelig. Vooral omdat je na het instappen samenwerkt, samen deelt en samen doet. Partijen leren elkaar kennen en zoeken elkaar op. Door die bijdrage aan positieve groepsvorming verschuift het proces dat lijkt op een lastige klus voor individuele ondernemers naar een samen gedragen streven. Van ik naar wij. Dat levert ook goodwill op in de regio en, waar het uiteindelijk om gaat, draagt deelnemen aan een BlauwZaam Convenant bij aan de verduurzaming van de regio.

Energieconvenant 2 is hiermee beëindigd, maar de gezamenlijke conclusie is dat er nog veel stappen gezet kunnen worden naar een nog duurzamere regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Komende jaren gaan de deelnemende partijen door met hun duurzaamheidsmaatregelen, waarbij het niet alleen draait om energiebesparing, maar om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de breedste zin van het woord.

Stichting Blauwzaam wil graag Rianne van Veen, begeleidster vanuit de Stichting Stimular en Tamara Kanders, kartrekker van dit Convenant bedanken. Tevens wil De Stichting Blauwzaam graag Gemeente Leerdam bedanken voor haar financiële bijdrage om de monitoring en de bijeenkomsten mogelijk te maken en de gemeente Zederik voor hun optreden als gastheer voor deze zoveelste mijlpaal in de geschiedenis van de Stichting Blauwzaam.

Lees meer over de eindresultaten. Dit rapport is opgesteld door Stimular

De balans van drie jaar samenwerken 

Leden bereiken prachtige resultaten met drie jaar samenwerking


ARCHIEF:

Planning 2015

18 maart   netwerkbijeenkomst bij Den Hartog Riet

15 april     deadline inleveren gegevens 2014 van de milieubarometer 

16 september  uitreiking certificaten 

Lees meer over de eindresultaten. 

Energieconvenant 2

In november 2011 ondertekenden 25 bedrijven en instellingen het eerste energieconvenant van de Stichting Blauwzaam.

In 2012 heeft BlauwZaam dit evenaard en ondertekenden opnieuw 25 bedrijven het convenant 2. Dit keer is het de gemeente Leerdam die faciliteert en bedrijven samen met de Stichting aanzette tot deelname.
De gezamenlijke doelstelling is ook nu om in de komende drie jaren (2012-2013-2014) minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2011.

Samenwerking in de regio is de sleutel naar een duurzame regio. Het is belangrijk dat de opdrachtgevers en ketenpartners het belang inzien en vragen om energiebesparingsmaatregelen. Het convenant kan daaraan bijdragen.

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Van NoordAccountants en Den Hartog Riet

Op 18 maart presenteerden Ron van Rijn en Willem den Hartog hun bedrijven en lieten zij zien welke besparingsmaatregelen zij de afgelopen jaren hebben genomen. 

Dit is alweer de voorlaatste keer van de bijeenkomsten van EC2 en het was dus ook vooral interessant om terug te kijken naar de ambities van de deelnemende partijen en de (on)mogelijkheden om te besparen en zelf alternatief op te wekken.

Duidelijk werd dat ondanks de crisis de meeste deelnemers toch besparingen hebben kunnen uitvoeren. Vooruitblik en terugblik. 

Een paar maatregelen die heel effectief bleken: lees verder 

* Eind Bijeenkomst moet doorgaan en maak iedereen duidelijk wat er is gepresteerd en vier dat.
* Ik heb hen nogmaals opgeroepen partner te worden van BlauwZaam. Als je wilt dat dingen in beweging gezet blijven worden dan is daar goede communicatie voor nodig.  Hoe krijgen we dat bedrijven meer regionaal investeren en dat er niet alleen gekeken wordt naar prijs maar ook naar kwaliteit.

 

METEN IS WETEN

Gefeliciteerd met het drie jaar deelnemen aan Blauwzaam Energieconvenant: 

tussenstand jaar 1 samen met de nulmeting 

tussenstand jaar 2 

Presentatie tussenstand 17 september 2014

het eindrapport komt in de loop van 2015 

MVObalans is gekoppeld aan het eindrapport 

Energieconventant II te gast bij Aspect IT te Hardinxveld-Giessendam

De deelnemers van Energieconvenant II waren woensdag 12 juni te gast bij Aspect IT in Hardinxveld-Giessendam. Hun pand zal de komende 1,5 jaar (duurzaam) worden gerenoveerd waarin duidelijk rekening wordt gehouden met “hoe kunnen we zo groen mogelijk worden? ”

Milieubarometer

Na een introductie door Rolia Wiggelinkhuijsen en het bespreken van de huidige stand van zaken m.b.t tot de milieubarometer door Tim Nieuwenhuize.Stimular heeft een conceptversie gemaakt. Helaas konden in deze bijeenkomst de resultaten van de mileuubarometer 2012 nog niet volledig worden besproken daar een aantal bedrijven de cijfers nog niet heeft ingeleverd. In de volgende (video) vergadering in september 2013 hopen wij dit rapport te kunnen bespreken.

Aspect ICT

De heer Van’t Verlaat (directeur)vertelde over de vorderingen rondom revitalisering van het huidige pand, Breeam certificering en energie gebruik gekomen. Wat moet je doen voor het Breeam certificaat en is dit het waard ten opzichte van de tijd en investering welke je ervoor moet doen?

Besparingsmaatregel: videoconferencing

Na deze presentatie liet Arie van 't Verlaat ons een “nieuwe” methode van duurzaam vergaderen zien. Het gaat hier om video vergaderen/videoconferencing. Een camera met spiegeltjes brengt de gehele kamer in beeld. Diegene die praat wordt in beeld gebracht waardoor iedereen goed kan zien wie er praat. Uiteraard een mooie manier om brandstofkosten en tijd voor mensen te besparen. Je kan op je eigen locatie blijven, hoeft niet onnodig ver te reizen en bent onderdeel van de vergadering. Aandachtspuntje; je moet iedereen uit laten praten, en dat bleek voor sommigen onder ons best lastig!

Netwerkborrel

Er werd afgesloten met een netwerkborrel en gezelligheid!. Wij willen de heer Van’t Verlaat van Aspect IT danken voor de gastvrijheid.

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst is in september waarin we we via videoconferencing onze prestaties op de milieubarometer bespreken. 10 oktober het symposium en in november onze volgende netwerkbijennkomst bij Zuivelcoöperatie DeltaMilk/ De Graafstroom in Bleskensgraaf.

 

 


Wie is wie?

Deelnemers EC2

Aspect ICT
Avelingengroep
C.M. Baars & Zn BV
Ballast Nedam
Bikker Architektenburo BV
Supermarkt Dagwinkel Schoonrewoerd
Zuivelcoöperatie De Graafstroom
De Jong fruit BV
De Lange BV
Gemeente Leerdam
Gemeente Zederik
Hartog Riet
Heerenlanden college
Montapacking
Rabobank Vijfheerenlanden
Van Buuren Landwinkel
Van der Vegt
Van der Wal interieur adviseurs
Van Noord accountants
Vink Schilderwerken & Bouwonderhoud
Volt Electro Groep Leerdam
Wemmers Installatiebedrijf BV


ARCHIEF:

Duurzaamheid zit in de harten van de ondernemers

Luister naar en lees hun verhalen: 

Willem den Hartog 

Andre Baars

Gerard Wemmers

Jan de Lange

Jeanette Bijkerk

Op bezoek bij de Zuivelfabriek de Graafstroom

Sinds 2012 is de Zuivelfabriek DE GRAAFSTROOM direct betrokken bij de duurzaamheidsdoelen van de Stichting. 

Dit keer was De Graafstroom onze gastheer van de werkgroepbijeenkomst. Uit dat bezoek en door de heldere uitleg van het duurzaamheidsprogramma door Theo Knöps en Henri van der Hel  werd heel duidelijk dat deze zuivelfabriek een ambitieus duurzaamheidsprogramma heeft en dat we in de toekomst nog veel samenwerking mogen verwachten. 

Graafstroom werkt aan een nieuwe weiverwerkingsinstallatie en zal die 2014 openen. Met deze installatie wordt een enorme besparing ingezet en zal Energieconvenant ruim hun 10% halen. 

Op bezoek bij de firma Wemmers te Bleskensgraaf

Energieconvenant II te gast bij Wemmers Installatiebedrijf te Bleskensgraaf

De deelnemers van Energieconvenant II waren woensdag 25 juni te gast bij Wemmers Installatiebedrijf te Bleskensgraaf. Deze bijeenkomst was een initiatief vanuit Wemmers en Volt Elektro Groep.

Kennis delen

De ontbijtsessie stond in het teken van niet zeggen maar doen, meten is weten en informatie delen. De heer Noomen van Wemmers Installatiebedrijf heeft door middel van een aantal praktijkvoorbeelden aangegeven waar besparingen kunnen worden gerealiseerd en wat dit oplevert voor een bedrijf. Daarnaast is de bewustwording onder medewerkers aan bot gekomen. Hoe maak je medewerkers bewust, hoe implementeer je dit in je bedrijf. Robert Hendriks van Volt Elektro Groep kwam met een goede ‘tool’ hiervoor. Monitoring van je energieverbruik dit kan makkelijk worden geplaatst, hierdoor kun je zien wat welk apparaat aan energie verbruikt. Door dit in kaart te brengen worden mensen bewust van alle apparaten welke zijn (onnodig) aan zetten of aan laten staan. Kortom meten is weten en hierdoor kan je dus inspelen op onnodig energieverbruik.

Daarnaast zijn zonnepanelen en LED verlichting onderwerpen welke leven bij de leden. Hier is door Wemmers Installatiebedrijf en Volt Elektro Groep de nodige informatie verstrekt waar de leden mee verder kunnen.

Wij willen de heren Paul Noomen en Robert Hendriks bedanken voor de gastvrijheid en de leerzame en informatieve ontbijtsessie.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is 17 september bij Vink Schilderwerken in Meerkerk. 

Conceptversie milieubarometer is klaar

De conceptversie van de milieubarometer is uit. 

Maar wat is het moeilijk om de gegevens boven tafel te krijgen!

Een aantal bedrijven heeft de CO2 uitstoot naar beneden kunnen brengen, een aantal bedrijven blijven constant. 

In het verslag kunt u lezen welke maatregelen de bedrijven hebben genomen.