Kick off Energieconvenant 3

Beste leden van Energieconvenant 3.

 

Piet Spruijtenburg (voorzitter), Piet de Winter(secretaris) en ondergetekende nodigen jullie graag uit voor een eerste officiële kennismaking met de Stichting Blauwzaam en wel op maandag 23 september van 16.00 – 17.30 in het Streekcentrum Liesvelt in Groot Ammers.(*1) Hier is ook het kantoor van onze voorzitter gevestigd.

 

Onze agenda waarbij het vooral gaat om kennismaken en afstemmen van de komende periode.

 

1.       Opening door de voorzitter Piet Spruijtenburg

2.       Wie is wie en waarom neemt een ieder deel aan het Energieconvenant 3

3.       Energiebesparing, hoe leggen we dat vast?

4.       Hoe werven we nog de laatste kandidaten en wie wordt de kartrekker van dit convenant?

5.       Ondertekening op het symposium van 10 oktober. Hopelijk heeft u zich al opgegeven.

6.       Afspraken over de eerste bijeenkomst na de ondertekening.

7.       Wvttk

 

Met de meeste leden heb ik persoonlijk al kennis gemaakt. Voor sommigen is dat in verband met vakanties nog niet gelukt. Mijn streven is U allen persoonlijk ontmoet te hebben voor de 23ste september.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rolia Wiggelinkhuijsen

Secretaris Stichting Blauwzaam

 

t.   0345642530

m. 0612036803

e.  info@blauwzaam.nl

i.    www.blauwzaam.nl

correspondentieadres: Hei-en Boeicopseweg 59, 4126RE Hei-en Boeicop

 

 

*1

Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt

Wilgenweg 3

2964 AM Groot-Ammers

Kick 0ff Energieconvenant 3

Datum:

23 september 2013

Tijd:

16:00 tot 17:30

Plaats:

Streekcentrum Groot Ammers, Wilgenweg 3