Wat is een Partner?

Een Partner is :

Een ondernemer of lid van een bedrijf, een organisatie of een overheidsdienst én Lid van Stichting BlauwZaam. De partner onderschrijft en ondersteunt de missie en de doelstellingen van BlauwZaam. 

Een Partner heeft duurzaamheid als motto in haar bedrijfsfilosofie, streeft naar een duurzame leefomgeving en werkt aan een duurzame bedrijfsvoering. Het heeft oog voor alle facetten die met duurzaamheid te maken hebben. Het streven is de integrale benadering van duurzaamheid. 

Een Partner kan deelnemen aan een werkgroep(en) en/of commissie van BlauwZaam en draagt ook werkelijk bij aan het behalen van de geformuleerde resultaten. 

Een Partner kan deelnemen aan convenanten op gebied van energie, circulaire economie, en vele andere  en nieuwe uitingsvormen.

Elke Partner kan gratis deelnemen aan symposia, kennissessie’s, en andere thema avonden of uitingen.

 

 

Missie

Stichting BlauwZaam neemt samen met regionale organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is. 

Het bestuur is ervan overtuigd dat je de snelste klappen maakt in de integrale verduurzaming (3xP)van de regio als je dat samen doet met ondernemers, onderwijs en ondernemende organisaties.

Algemene doelen

1.     Inspireren, initiatieven nemen voor het verduurzamen van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
2.     Het bedrijfsleven nadrukkelijk vragen de samenwerking op te  zoeken met de kennis-instellingen en bij te dragen aan het “regioleren”.
3.     Het stimuleren van kennisdeling en samenwerking rondom duurzaamheid.
4.     Ruimdenkend en creatief meedenken met overheid, ondernemers en onderwijs.
5.     Bijdragen aan bewustwording en in beweging zetten door passie en positieve communicatie.
6.     Het leggen van verbindingen tussen ondernemers en de overheid.
7.     Het grootste regionale netwerk voor duurzaamheid zijn.