Partner van BlauwZaam: Alvast bedankt voor uw steun!

Blauwzaam zoekt Partners
BlauwZaam ontplooit activiteiten om de meest duurzame regio van Nederland te ontwikkelen! Dat doen we op een professionele manier en graag samen met u!

De Stichting BlauwZaam: Resultaatgericht aan de slag
Begin 2010 is het fundament gelegd voor de Stichting BlauwZaam. Vanuit liefde, respect en bewogenheid voor de regio, natuur, mensen die er wonen en werken werd er nagedacht over een beweging die ondernemers aan duurzaamheid verbindt.
Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een brede “duurzaamheidsbeweging” in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Door een groot aantal ondernemingen, organisaties en gemeentes wordt inmiddels actief deelgenomen aan diverse activiteiten binnen verschillende werkgroepen, symposia, kennissessies etc.

Mede dankzij de ondernemers en de overheid heeft BlauwZaam inmiddels een aantal prachtige resultaten geboekt en is BlauwZaam inmiddels een merk in de regio.Deelnemers ervaren positieve veranderingen en creëren meer onderscheidend vermogen voor hun organisatie.

Verder ontwikkelen en professionaliseren kost geld. 
Om alle activiteiten meer te structureren en te professionaliseren doen wij een beroep op alle ondernemers uit de regio. BlauwZaam wil haar doelstellingen blijven realiseren en samen werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vraagt om de nodige professionalisering van onze Stichting.

Wij weten dat u warm betrokken bent bij het werk van BlauwZaam en is voor u de toegevoegde waarde van BlauwZaam voor uw organisatie en onze regio inmiddels geen vraagteken meer. Met u als Partner van BlauwZaam maakt u het ons mogelijk door te groeien en ons nóg meer in te zetten voor een BlauwZame toekomst.

Wordt Partner van BlauwZaam
Wordt Partner van BlauwZaam met een jaarlijkse financiële bijdrage van minimal
€ 250 per jaar exclusief BTW.

ANBI CERTIFICAAT
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

Waarom die BlauwZame professionalisering
Het succes van BlauwZaam maakt dat de claim op vrijwilligheid nu te groot wordt. Om de continuïteit van onze Stichting te waarborgen zullen een aantal functies als secretariaat, webmaster en financiële functie (gedeeltelijk) beloond gaan worden. Dit zal BlauwZaam ongeveer € 20.000 op jaarbasis kosten. Daarnaast ontkomen we door de groei van de Stichting helaas niet aan (hogere) kosten voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, merkbewaking en communicatie- en promotiekosten. In totaliteit is jaarlijks minimaal € 25.000 nodig. 

Wat het partner zijn meegeeft
Partner van BlauwZaam geeft u exclusiviteit en een meer speciale status; Partner van BlauwZaam staat voor een deugdzame, duurzaam verantwoorde onderneming. Daarnaast neemt u verantwoordelijkheid voor uw integrale en positieve bijdrage aan het BlauwZaam denken en doen in onze streek. Als Partner van BlauwZaam heeft u toegang tot het groeiende netwerk van bedrijven en organisaties met duurzaamheidsambities en u onderschrijft hiermee tevens een aantal duurzaamheidsuitgangspunten.

Voordelen onder meer:

  • Inspirerende en informatieve netwerkbijeenkomsten
  • Elk jaar organiseert de stichting een symposium. Het partnership geeft recht op één gratis toegangsbewijs per deelnemende organisatie ter waarde van ca € 95,=
  • Het is toegestaan het logo van “BlauwZaam” te gebruiken voor alle (digitale) uitingen
  • Deelnemen aan social media waaronder facebook en twitter
  • Gebruik maken van de kennis van de diverse werkgroepen en werkgroepdeelnemers

Daarnaast wordt blijvend gewerkt om voor u als partner nog meer voordelen te ontwikkelen zoals het profileren van uw organisatie via onze website.

BlauwZaam denken en doen

De Partners van BlauwZaam zetten zich actief in voor de volgende uitgangspunten: 

-    Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
-    Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de belasting van het milieu, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
-    Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
-    Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
-    Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
-    Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.
-    Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
-    Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.
-    Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.
-    Wij formuleren periodiek nieuwe duurzame doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

Partner worden is heel eenvoudig


Vul hier het formulier in. 

Voor meer details op gebied van financiën zie daarvoor het tabblad financiën.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam