Interviews door studenten van het Wellantcollege

Het Wellantcollege heeft de ‘flexibele week’ voor haar leerlingen geïntroduceerd. In die week staat de bel voor een weekje stil, wordt het rooster aangepast en kunnen leerlingen hun eigen werktijd bepalen en veel ervaring opdoen in de praktijk. ?
Het fenomeen flexibele week is ingevoerd om leerlingen de kans te geven op een andere manier te leren. En dan vooral in de dagelijkse praktijk. Uiteraard levert dat resultaat op: studenten die in contact komen met ondernemers en zelf actie moeten ondernemen om hun doel te bereiken.
?De werkgroep Communicatie & PR van BlauwZaam levert een bijdrage aan betekenisvolle opdrachten voor de leerlingen van nu én de werknemers van straks.

Er zijn 10 leerlingen geweest, die een workshop hebben gevolgd over interviewtechnieken. Daarna interviewden die leerlingen, na zelf vragen te hebben opgesteld, in kleine groepjes 5 ondernemers en directeuren, partners van BlauwZaam.

De leerlingen hebben de interviews thuis uitgewerkt. De interviews zijn gereviewed door Charlotte Snel en Wellantdocente Marjan,

De geïnterviewde partners van BlauwZaam:
André Baars, directeur van C.M. Baars & Zn b.v., www.baars.nl
Willem van der Wouden, directeur Zon & Zo, www.zon-en-zo.nl
Tommy van de Giessen, Lumeco, www.lumeco.nl
Lisanne Addink-Dölle, eigenaar van VerdraaidGoed, www.verdraaidgoed.nl
Ton Versteeg, Reinigingsdienst Waardlanden, www.waardlanden.nl