Bijeenkomst werkgroep 'Circulair Ondernemen' 20 februari 2018

Op 20 februari 2018 kwamen de ondernemers van de werkgroep 'Circulair Ondernemen' weer bijeen om verder te werken aan de concretisering van het convenant. Gastheer was deze keer Remco Dupuis van Outfit Company Wear in Gorinchem, producent en leverancier van kleding voor bedrijven.

Remco gaf een rondleiding door het eigen atelier, waar de kleding voorzien wordt van een logo of tekst en vertelde over de ambitie om in de kledingindustrie de afvalberg te verkleinen en kringlopen te sluiten. Zo’n 160 miljoen kilo textiel verdwijnt in de verbrandingsovens en de textielproductie is één van meest vervuilende industrieën wereldwijd is. Daarom zet Outfit zich er met het merk Circuwear voor in gebruikte bedrijfskleding in te zamelen en te gebruiken voor nieuwe kleding of andere toepassingen. Een mooi voorbeeld van circulair ondernemen!

Tijdens de werkgroepbijeenkomst stond het bepalen van de indicatoren waarmee de voortgang in circulair ondernemen zal gaan worden gemeten op de agenda. Een indicator kan zijn CO2-uitstoot, grondstofverbruik, hoeveelheid afval etc. Het bepalen van goede indicatoren is nog niet zo eenvoudig, zo bleek. De uitdaging is namelijk om niet alleen naar de eigen interne processen te kijken, maar de hele keten onder de loep te nemen.

Zo kun je als woning- en kantoorinrichter bijvoorbeeld bij aflevering van nieuwe meubilair het oude meubilair retour nemen. Maar dat leidt wel tot de complicatie dat de retour genomen bank in de vrachtwagen de rest van de dag enorm in de weg staat. En wat doe je er vervolgens mee? Kun je er nog nieuwe waarde aan toekennen? Zo niet, wat is dan de beste oplossing?

Rondom deze vraagstukken ontstonden goede gesprekken tussen de ondernemers. En dat is precies de kracht van een convenant: ondernemers helpen elkaar om stappen te zetten door met elkaar mee te denken, verrassende vragen te stellen en nieuwe suggesties te doen. Juist bij een onderwerp als circulaire economie is het nodig om samen te werken en dus ook ondernemers buiten de huidige werkgroep te motiveren om hiermee aan de gang te gaan.

De volgende bijeenkomst zullen we met elkaar verder ingaan op de indicatoren, door goed in kaart te brengen welke stromen bij de deelnemende bedrijven in het primaire proces als grondstof of hulpbron worden ingezet (input) en welke stromen uit het primaire proces vrijkomen (output).