Themapagina 'Circulaire Economie'

Klantwensen veranderen, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van ondernemen. Circulair ondernemen is een vorm van waardecreatie waarbij gebruik gemaakt wordt van de kansen om kringlopen te sluiten, verspilling tegen te gaan en met reststromen nieuwe producten te maken. Meer over de voordelen van circulair ondernemen leest u hier

In Circulair Ondernemerschap komen innovatie, ketensamenwerking en dienstverlening samen en is kennisuitwisseling en samenwerking essentieel. Deze nieuwe vorm van ondernemen is uitdagend. Het is een zoektocht naar een nieuw ei van Columbus. Typisch een onderwerp voor Blauwzaam dus. De ervaring leert namelijk dat je sneller vooruitkomt als je samen werkt en kennis deelt. 

Twee initiatieven van Blauwzaam: 

Daarom heeft Blauwzaam rondom het thema 'Circulaire Economie' twee initiatieven genomen: