BlauwZaam Energieconvenant III: Samen meer dan 10% energiebesparing bereikt!

Met het behalen van dit positieve resultaat hebben 23 samenwerkende BlauwZame ondernemers uit de regio hun doel bereikt. Op donderdag 8 september 2016 ontvingen de ondernemers bij Bayards Aluminium Constructies, uit handen van voormalig wethouder Jan de Groot, het Energieconvenant III-Certificaat. Een hele prestatie, 10% minder energieverbruik.

En tonnen minder CO2 uitstoot. Dat is het geweldige resultaat van het BlauwZaam Energieconvenant III, de afspraak die de 23 BlauwZame ondernemers hebben gemaakt om samen in drie jaar tijd 10% te besparen op het energieverbruik. Samenwerken werkt dus want dit resultaat is mede bereikt door de vele ideeën over duurzaam ondernemen die de deelnemers onderling hebben uitgewisseld.

Waar dat BlauwZame Certificaat voor staat? Voor bedrijven die bewust omgaan met de toekomst, met duurzaam denken en doen en doelen bereiken. Bedrijven die niet stoppen als die doelen bereikt zijn maar doorgaan in hun streven een duurzame toekomst te bouwen. Zoals gastheer Don Rolfes van Bayards zei: “Wij zijn eigenlijk nog maar net begonnen met het nemen van duurzame maatregelen…”.

Pleun Rietveld (l) en Jan de Groot (r)

Klik hier voor meerdere foto's

Eindverslag Energieconvenant III

Het BlauwZaam Energieconvenant III heeft een mooi resultaat bereikt van, samen, 10% besparing. Samenwerken werkt dus want dit resultaat is mede bereikt door de vele ideeën over duurzaam ondernemen die de 23 deelnemers onderling hebben uitgewisseld.

Zoals Willemien Troelstra van Stichting Stimular in haar mail aan de deelnemers schrijft: “Gefeliciteerd met het halen van de eindstreep van BlauwZaam Energieconvenant III. Jullie hebben samen een mooi resultaat bereikt van 10% besparing.”

Dat resultaat heeft Willemien in een voorlopig verslag opgenomen. Die rapportage hebben alle deelnemers gekregen met de vraag naar commentaar. Zodra die is verwerkt zullen we hier de definitieve versie plaatsen. 

BlauwZaam bedankt Jan de Groot, oud-wethouder van de Gemeente Giessenlanden en Willem van der Wouden van Zon en Zo voor hun inzet als kartrekkers van het EC III.

Op 8 september 2016 kwamen de deelnemers bij elkaar voor een slot bijeenkomst bij Bayards in Nieuw Lekkerland.

- LEES HIER HET EINDRAPPORT -

Voorbereidingen voor de afsluiting EnergieConvenant III in volle gang

Gemeente Giessenlanden in de prijzen:

Op 8 september vindt de afsluiting plaats van Energieconvenant 3. Dan zijn we te gast bij Bayards in Nieuw Lekkerland.

De meeste bedrijven hebben nu hun milieubarometer ingevuld en de genomen maatregelen inzichtelijk gemaakt. Stimular verzamelt momenteel alle gegevens en komt in deze maanden met het eindrapport. Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig of we de 10% hebben gehaald.

- LEES MEER -

Hoe schoon het asfalt van APH is…

Heel schoon dus. Dat hebben de meer dan 20 deelnemers van Energieconvenant III meegekregen tijdens de netwerkbijeenkomst op 24 maart 2016 bij APH in Hoogblokland waar Jan Hop en Meo de Rover zich van hun meest gastvrije kant lieten zien.

Asfalt Productie Hoogblokland is onderdeel van Gebr. Van Kessel B.V. (KWH) en voorziet het bedrijf van de benodigde tonnen asfalt voor de aanleg van wegen. APH is één van de grootste asfaltproducenten van Nederland en één van de meest vooruitstrevende als het gaat om BlauwZaam denken en doen.

Zoals Jan Hop vertelde voldoet APH meer dan nodig aan de wettelijke normen op het gebied van uitstoot, vervuiling en energieverbruik maar zij blijven zoeken naar mogelijkheden om BlauwZamer te ondernemen. Innoveren, net zoals zij doen met hun product: asfalt in meer dan 400 verschillende soorten. Echt imposant om te zien hoe dat ontwikkeld en geproduceerd wordt. En verbazingwekkend schoon.

Even imposant bleek de inzet van de deelnemers aan het Energieconvenant III. De vragenronde waarin Willem van der Wouden iedereen naar de vorderingen op weg naar het behalen van de doelstelling vroeg, maakte duidelijk dat iedereen zijn beste BlauwZame beentje voor zet. Bij Aannemersbedrijf Sterk slijpen ze, zo vertelde Hanneke Schep, zelfs de tanden van de graafbakken om minder weerstand en dus minder energieverbruik te hebben tijdens het graven!

Op deze manier zijn de deelnemers van EC III zeer bewust op weg naar hun laatste en afrondende bijeenkomst: 8 september 2016 bij Bayards Aluminium Constructie.

Te gast bij Asfalt Productie Hoogblokland

Wij zijn alweer toe aan de voorlaatste bijeenkomsten van ons Energieconvenant III. Onze gastheren van de bijeenkomst zijn Jan Hop en Meo de Rover.

De bijeenkomst gaat vooral over de mogelijkheden van energiebesparing in de asfaltverwerking en de nieuwste ontwikkelingen en verder zullen we een ronde doen over de belangrijkste maatregelen die getroffen zijn in 2015.

Verder wordt jullie gevraagd vooral mee te denken over samenwerking binnen de drie Convenanten. We gaan op zoek naar die ondernemingen uit energieconvenant i, II en III die samen aan een nieuw project willen beginnen op het gebied van milieu.

Te gast bij de gemeente Giessenlanden

Op donderdag 22 oktober 2015 waren we te gast bij de gemeente Giessenlanden voor de laatste bijeenkomst met bedrijven voor afronding van EC III van BlauwZaam. In de eerste 2 jaar van het EC III hebben de 24 deelnemende bedrijven al gemiddeld 7 % energie bespaard.

De verwachting is dat deze groep bedrijven de doelstelling van 10 % energie besparing in 3 jaar gaat realiseren.

 

De meest opvallende zaken die ter sprake kwamen waren :

 

1. De Gemeente Giessenlanden ( deelnemer EC3 ) gaat de openbare verlichting volledig omzetten naar LED.

Hiervoor is begonnen met het vervangen van 3700 armaturen.

Het uitvoerende bureau OVL (Joris Dijkstra) claimt een energiebesparing van 60 % !

Geschatte levensduur van de verlichting is 100.000 uur / 24 jaar.

 

2. Er is uit het MKB kritiek op het verdelen van SDE-gelden.

Kleine bedrijven (MKB ) komen niet in aanmerking omdat voordat zij hun aanvragen ingediend hebben “de pot “ al leeggemaakt is door enkele grote bedrijven.

Suggestie in deze is : reserveer een deel van de SDE – gelden voor kleinere bedrijven met ook een gelimiteerde toekenning van bijvoorbeeld maximaal € 1.000.000 per aanvraag.

 

We bedanken Jochem Uithoven (gemeente Giessenlanden) voor zijn hartelijke ontvangst.

Goed op weg naar de 10%

De definitieve versie van het tweede tussenrapport over het Energieconvenant III is uit. Het tussenresultaat is veelbelovend. Als we zo doorgaan halen we precies de 10%. 

Tweede tussenrapportage: lees meer

METEN IS WETEN

CO2 reductie van 6% in één jaar door de partners van Energieconvenant III

Eerste rapportage

In de rapportage zien we de ontwikkeling van de CO2-uitstoot van de deelnemers aan het BlauwZaam Energieconvenant III. De 23 deelnemers aan het convenant die hun Milieubarometer voor 2013 èn 2014 hebben ingevuld hebben samen een CO2-reductie van 7% weten te behalen. Dit is een mooi begin om over twee jaar een reductie van 10% te halen. Voor de zes deelnemers die 2012 of 2013 (nog) niet konden invullen zijn de waarden uit het ingevulde jaar gekopieerd naar het andere jaar. Twee deelnemers hebben hun barometer nog helemaal niet ingevuld.

Kick off bijeenkomst in het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt

Het bestuur gaat in gesprek met de leden van EnergieConvenant 3. Piet Spruijtenburg (voorzitter)vertelt over de missie en visie van de Stichting Blauwzaam.  

Wethouder Jan de Groot over Duurzaamheid in Giessenlanden

Duurzaamheid in de praktijk

Je hoeft op het moment maar een krant open te slaan of je leest wel iets over duurzaamheid. Doordat er zoveel over wordt geschreven en gesproken bestaat het gevaar dat het een soort holle term wordt die te pas en te onpas wordt gebruikt. Daarom wil ik het begrip duurzaamheid concreter maken en u laten zien wat de gemeente tot nu toe heeft gedaan op dit gebied. Hieronder een overzicht:

  • De gemeente hanteert lage EPC-normen voor energiezuinige huizen
  • Bij woningbouwprojecten van de gemeente wordt alleen hardhout met het FSC keurmerk gebruikt.
  • Wij participeren in het energieconvenant van de Stichting Blauwzaam. Dit houdt in dat we een programma opzetten waarbij we lokale bedrijven stimuleren en uitdagen om met behulp van de zogenaamde milieubarometer het energieverbruik te verlagen.
  • Door de bouw van drie windmolens draagt Giessenlanden bij aan de te halen doelstellingen van de regio voor alternatieve energieproductie.
  • Giessenlanden plaatst drie oplaadpalen voor elektrische auto’s.
  • We willen met inwoners gezamenlijk een project opzetten om te komen tot grote aantallen deelnemers voor het plaatsen van zonnecollectoren.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om drijvende zonnecollectoren te plaatsen in een waterberging waarbij de stroom geleverd wordt aan Giessenlandse bedrijven.
  • We zijn bezig om vergunningprocedures te vereenvoudigen waardoor het voor inwoners/bedrijven gemakkelijker wordt om een steentje bij te dragen op het gebied van duurzaamheid.

Zoals u ziet, wil Giessenlanden duurzaamheid geen loze kreet laten zijn en werken we op zoveel mogelijk manieren mee aan een duurzame toekomst. Wilt u ook een steentje bijdragen. Kijkt u dan eens op www.blauwzaam.nl of www.milieucentraal.nl

Jan de Groot, wethouder Milieu

BlauwZaams derde energieconvenant een feit

 

In 2013 werd, op 10 oktober, het BlauwZaam Convenant III getekend door maar liefst 28 ondernemers!

 

Kijk voor de lijst van deelnemende bedrijven. 

Wie is wie

Wilt u meer weten over waarom, wat en hoe nu verder? Lees hier meer.

Doel:

De gezamenlijke doelstelling is om in de komende drie jaren (2013-2014-2015) minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2012. Bijvoorbeeld met energiezuinige verlichting of zonnepanelen op het dak. Samenwerking in de regio is de sleutel naar een duurzame regio. Het is belangrijk dat de opdrachtgevers en ketenpartners het belang inzien en vragen om energiebesparingsmaatregelen. Het convenant kan daaraan bijdragen.

De secretaris van Blauwzaam, Rolia Wiggelinkhuijsen is verheugd over het enthousiasme van de bedrijven in de regio om zich in te zetten voor een klimaatneutrale regio: “Klimaatverandering is één van de grootste problemen op dit moment, waar we alleen door er gezamenlijk voor te gaan iets aan kunnen doen. Het is mooi dat bedrijven het belang van duurzaamheid inzien. En in veel gevallen levert energiebesparing geld op – zeker op de wat langere termijn.”

De deelnemers stimuleren elkaar om energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken. Door voorbeelden te realiseren en door ervaring met energiebesparing uit te wisselen. De bedrijven gaan aan de slag met onderwerpen als energiebesparing in nieuwbouw, energiebesparing in kantoororganisaties, duurzame mobiliteit en aanpak van duurzame energie.

De bedrijven die nu in het 1ste energieconvenant en in het 2de energieconvenant al samenwerken ondersteunen de nieuwe derde groep door hun kennis ter beschikking stellen en zo de groep te inspireren om aan de slag te gaan.

Ondertekening:

De ondertekening vond plaats zoals de voorgaande convenanten op het symposium 3 van BlauwZaam op 10 oktober 2013.

Deelnemers Energieconvenant III

* AB Midden Nederland
* Asfalt Productie Hoogblokland
* Present voor U
* Bayards Aluminium Constructies BV
* Boer B.V. kraanverhuur en heiwerken
* Compar Communicatie Partners
* De blauwe Deel
* De Schildkamp
* EM Kantoorsystemen BV
* ETB J. van Houwelingen BV
* Gemeente Giessenlanden
* GG, administratie, controlling, consultancy
* GM Damsteegt BV
* Harrewijn BV & Debion Bio - Energie
* Hol Installatietechniek
* Holland Duurzaam groep
* Oasen N.V.
* Reinigingsdienst Waardlanden
* Rietveld BV
* Schilt Luchtkanalen B.V.
* Sterk Heukelum B.V.
* Transfer Solutions BV
* Verhoef Infra

Onze kartrekker is geworden: Willem van der Wouden, directeur van Zon&Zo, Alblasserdam. 

Netwerkbijeenkomst in Alblasserdam geslaagd

Klik hier voor meer foto's

Energieconvenant III startte met een gezamenlijke scholing

De leden van Energieconvenant 3 zijn hun samenwerking gestart op 6 november met de cursus 'Omgaan met de Milieubarometer'.

Gastheer was het bedrijf Transfer Solutions in Leerdam.

Deelnemers ECIII hard op weg om de doelstelling te halen

Woensdag 18 juni waren de deelnemers te gast bij Rietveld B.V., specialist in brandstofmanagement. Door middel van telematica oplossingen, maar vooral ook door de medewerkers te betrekken bij de doelen van het bedrijf zijn goede resultaten te behalen. Stimular presenteerde de resultaten van de milieubarometer.

Lees het hele verslag