Doelen: 

Door onderzoek en onderbouwing kenbaar te maken wat de gevolgen van de klimaat verandering zijn.

Resultaten: 

  • Het verzamelen en verwerken van data.
  • Deze data te visualiseren op GBKN en /of GIS ondergronden.
  • Data die aangeven wat de huidige status is en wat er gaat gebeuren volgens de verwachtingen.
  • Zij brengt ook in kaart wat de mogelijke oplossingen zijn en dragen daarmee bij aan de bewustwording in de regio. 
  • Resultaten bekend maken bij andere werkgroepen en onder de aandacht brengen bij de partners en de regio.
  • Actief meewerkend aan de Regionale Maatschappelijke Agenda. 

De groep kijkt jaarlijks in haar jaarverslag terug op de ondernomen activiteiten in dat jaar. En blikt uiteraard ook vooruit,  soms samen met het bestuur en soms met een andere werkgroep. 

Lees verder over onze plannen voor 2018 en 2019 

Bodem als basis voor de landbouw

(8 januari 2019)
Blauwzaam heeft een project Blauw Groen Fundament en organiseert samen met Wellant op de Bossekamp in Ottoland  een aantal informatieve bijeenkomsten met blauw en groene thema's.  2019 willen we kijken of hiervoor in de regio belangstelling is. We starten met :

Twee bijzondere lezingen voor boeren, burgers en buitenlui, gevolgd door 4 workshops speciaal bestemd voor de agrariërs. De cursus trekt zich niets aan van de nieuwe provincie indeling en is dus open voor inwoners van de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. De twee avonden  starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Inloop vanaf 19.30. 

Lees verder:

Verduurzaming in de drinkwatercyclus

Op donderdag 16 april 2015 organiseerden Drinkwaterbedrijf Oasen, Waterschap Rivierenland en leden van BlauwZaam het eerste symposium over water In het schitterende Huis het Bosch in Lexmond. Aan het, op het eerste gezicht, simpel lijkend produceren van drinkwater gaat een ingewikkeld proces vooraf waarin BlauwZaam een maximale verduurzamingsslag wil realiseren. Samen met Drinkwaterbedrijf Oasen en het Waterschap Rivierenland. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor ons drinkwater en… een duurzame productie daarvan.

- LEES MEER -

Walter van derMeer
Peter Willems

Met dank aan Chris Mudde.

Bekijk hier hoe gezellig het was.

Contact

Interesse in de Werkgroep Water en haar activiteiten.
Heeft u ideeën: Uiteraard welkom.
Voor informatie zijn we beschikbaar.
Heeft u een aanvullend initiatief of belangstelling, meld u aan.
Neem contact op met Peter Kwakernaak via mail : peter@kwakernaak.nl

Leden van de Werkgroep

Huib Glerum van Oasen   
Erik de Pooter van Waterschap Rivierenland   
Astrid de Wit Provincie Zuid Holland   
Arie den Boer van Stichting Schutsluis
Ton Schuller van Wellant College   
Peter Heikoop, De Groene Geer
Frank van Leer, Het Groenste Hart
Gerrit de Jong, voorzitter LTO 
Rolia Wiggelinkhuijsen, projectleider BlauwGroenFundament 
Marvin Antens, gemeente Molenlanden 
Peter Kwakernaak van Kwakernaak BV en bestuurslid van Blauwzaam     

Vacature
geen

Projectinformatie

Project Blauwgroen fundament. (17-01-2017)
Dit is één van de 15 projecten uit Groen Verbindt. Projectleider is Rolia Wiggelinkhuijsen. 
Regenwater als bron voor drinkwater. Haalbare kaart? (03-01-2018)
WSRL komt met subsidie voor klimaatmaatregelen (01-01-2018)