Bijeenkomst werkgroep 'Circulair Ondernemen' 10 april 2018

Op 10 april jl. kwamen de leden van de werkgroep Circulair Ondernemerschap weer bij elkaar. Deze keer was Gemeente Leerdam gastheer. Jeannette Bijkerk heette ons hartelijk welkom. Namens de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik was  ook wethouder Maks van Middelkoop aanwezig.

Tijdens het overleg hebben alle aanwezigen de belangrijkste materiaalstromen in de primaire processen van hun bedrijfsvoering op papier gezet en aan elkaar gepresenteerd. Zo hebben de deelnemers een beter beeld van elkaars organisatie en van elkaars mogelijke uitdagingen op het gebied van circulair ondernemen gekregen. Er werd tevens een eerste aanzet gedaan tot het formuleren van die uitdagingen. Thema’s die aan de orde kwamen waren onder meer verpakkingsmateriaal, groenafval, kleding, kantoorinrichting, verlengen van de levensduur van producten en materiaaleigenaarschap. Bovendien spraken zij ook over het effect dat de circulaire maatregelen moeten hebben gemeten over de gehele keten.

Daarnaast vertelde Remco Dupuis van Outfit company wear dat zij de fabrikant Emma als preferred supplier gaan hanteren vanwege zijn circulaire veiligheidsschoen. Dat riep de prikkelende vraag op hoe we er met elkaar voor gaan zorgen dat de deelnemers aan de werkgroep bij de uitvoering van dit convenant zo innovatief zijn dat zij over een aantal jaar in hun markt onderscheidend zijn op het vlak van circulair ondernemen en hierdoor preferred supplier bij hun klanten worden.

De inventarisatie die deze avond is gedaan, zal door Pieter-Jan de Winter van de Nationale Bomenbank worden verzameld en aan iedereen ter beschikking worden gesteld. Degenen die niet aanwezig waren worden gevraagd hun input voorafgaand aan de volgende bijeenkomst aan te leveren. De volgende bijeenkomst gaan we met deze input concrete doelen formuleren.