Netwerkbijeenkomst Energie Convenant III

Dit is de laatste netwerkbijeenkomst van Energieconvenant III. Dan zal blijken of de deelnemers hun 10% energiebesparing hebben gehaald.
Op die dag kijken we ook terug naar alle maatregelen die de afgelopen jaren door de ondernemers zijn genomen om met elkaar het doel van een energie-neutrale regio dichterbij te brengen. 
Uiteraard ontbreekt het feestelijke tintje niet als de certificaten uitgedeeld worden. Elke deelnemer ontvangt een BlauwZaam Certificaat als bewijs dat zij hun uiterste best hebben gedaan om invulling te geven aan de afspraken/ pijlers van dit Convenant.
Als afsluiting kijken we naar verdere plannen voor de toekomst en welke stappen elk bedrijf alleen of in groepen nog gezet kunnen worden.

Programma
15.00 ontvangst door onze gastheer Don Rolfes en kartrekker Willem van der       Wouden met aansluitend een korte presentatie van het bedrijf. Don zal ook     ingaan op de genomen en te nemen maatregelen om CO2 te reduceren

15.30 Presentatie door Willemien Troelstra van Stichting Stimular over de resultaten van de afgelopen drie jaar. Met als prachtig hoogtepunt de gezamenlijke besparing van meer dan 10%. 

16.00 Uitreiking van de certificaten door oud wethouder van Giessenlanden Jan de Groot. 

16.30 Rondleiding door de werkplaats van Bayards. 

17.00 Feestelijke borrel en afsluitende worden door bestuurslid van de Stichting Blauwzaam Rolia Wiggelinkhuijsen

 

 

 

I

Helidek van Bayards
Brug van Bayards

Wanneer:    8 september

Tijdstip:       15.00 start
                   met feestelijke afsluiting      

Waar:          Bayards Aluminium
                   Constructies
                   Veerweg 2,
                  2957 CP Nieuw-
                  Lekkerland

Speciaal :   Onze gastheer Don Rolfes
                   Oud wethouder Jan de Groot
                   deelt de certificaten uit