Nick & Simon bij Montapacking!

- Molenaarsgraaf, 08 april 2016 -

Twee HRM studenten onderzoeken de consequenties van de robotisering en digitalisering. Niet alleen de consequenties voor de arbeidsmarkt, maar ook vraagstukken van cultuurverandering, organisatiestructuur. Belangrijke vraag daarbij is of de werknemers van nu straks nog overweg kunnen met de nieuwe technologie en of welke manier de nieuwe generatie past en klaar is voor de nieuwe arbeidsmarkt. We stellen de studenten die hun stage bij Montapacking invulling geven aan u voor: Nick van der Wouden en Stefan Potze.

=======================================
Ik kreeg al de indruk, door de opmerkingen die ik her en der had vernomen, dat ik deze keer wel heel bijzondere medewerkers zou mogen gaan interviewen. Zo kom ik opeens oog in oog te staan met twee prachtige mensen. Niet zomaar de eerste de beste, het zijn de Nick en Simon van Montapacking.

Als ik mezelf voorstel aan deze mannen, blijkt Simon eigenlijk Stefan te heten. Nick daarentegen blijkt wel gewoon Nick te heten. Ik mag ze een paar vragen stellen, dus dan gaan we van start.

Hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
Simon, eeeuh Stefan; “Onze stagedocent, Ineke van Kruining, is onderzoeker bij het lectoraat sustainable business bij de Avans Hogeschool te Breda.” Er waren vanuit het Expertisecentrum van Avans weer connecties met Stichting BlauwZaam en die stichting heeft weer verbanden met Montapacking. Op die manier kwamen we eigenlijk in contact met Edwin van der Ham, de eigenaar van Montapacking.

Nick; “De Stichting BlauwZaam is een stichting die probeert een verandering te maken in het beleven en denken. Anders denken, van Planet naar People in plaats van andersom. Een ander zwaartepunt zoals de werkgelegenheid verbeteren, maar dan wel structureel en duurzaam. We zijn direct ingehaakt, omdat we op zoek waren naar een afstudeeropdracht. De vraagstukken waar Edwin mee worstelt, hoe houd je de juiste cultuur terwijl de groei onstuimig is, gaf ons meer dan voldoende aanknopingspunten voor onze eindstudie.”

Wat waren die vraagstukken?
Stefan; “De belangrijkste is de vraag om onderzoek te doen naar de cultuur. Edwin geeft aan dat het succes van de organisatie ligt in de cultuur. Dat is natuurlijk best wel vaag. Dus onze eerste uitdaging is om te gaan vaststellen wat is die cultuur dan, kunnen we die op de een of andere manier in kaart brengen, is dat iets wat je kan sturen en hoe kunnen we deze informatie en kennis inzetten om dit te behouden ondanks dat bepaalde factoren erg wijzigen. Vooral de groei wordt daarbij gezien als een mogelijke bedreiging.”

Nick; “Het mooie is dat de huidige cultuur van Montapacking vrij is van bureaucratie en logheid. Er is een informele sfeer, veel verantwoordelijkheid op ieder niveau. Geen logheid en hele korte lijntjes. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en niet vanuit controle. Maar met een huidige en nog verwachte groei van minimaal 50% per jaar is de vraag gerechtvaardigd, hoe behoud je dan de cultuur als succesfactor?”

Hoe is het tot nu toe gegaan?
Stefan; “We zijn nu bijna twee maanden bezig. We hebben ons vooral bezig gehouden met oriëntatie, wat we nu hebben uitgewerkt in een oriëntatierapport.”

Nick; “We hebben een doorsnee gemaakt van wat er speelt in de organisatie. Wat houdt medewerkers bezig en hoe ervaren ze bepaalde factoren. Van de oriëntatiefase zijn we nu eigenlijk aan het switchen naar de dieptefase. Benchmarking en interviews afnemen. Een analyse maken en aanbevelingen geven. Met als uiteindelijk doel inzicht in hoe je effectief kan sturen, zodat de organisatie zich zo ontwikkeld dat de groei niet de succesfactoren belemmert.”

Twee maanden, wat valt jullie op?
Nick; “Vernieuwende denkwijze, de organisatie is extreem flexibel, weinig regels. De filosofie is dat alles mogelijk is en er wordt gestimuleerd om niet eindeloos na te denken over nieuwe dingen die worden ontwikkeld, maar gewoon in de praktijk zien wat er gebeurt. Fulfilment is ook nog een relatie jonge business. Extreem dynamisch, jonge business in een relatief jonge organisatie. Een mooie Engelse term voor de werkwijze is ‘Trust is cheaper than control’.”

Stefan; “ ’Nee’ is geen optie bij Montapacking. In principe is alles mogelijk. Het bedrijf is zo flexibel, informeel dat bijna alles mogelijk is. Intuïtief, maar wel vanuit het overzicht. Dat is de kracht, snel en flexibel. Wat ik persoonlijk ook opvallend en leuk vind, is dat veel mensen hier vaak op een heel andere functie zitten dan waar ze voor hebben geleerd.”

Nick en Simon... ehhhh... Stefan
Actief deelnemen

Hebben jullie nog een leuke anekdote?
De heren kijken elkaar aan en bijna in koor zeggen ze; “Nou Paasmandjes vullen… dat viel eigenlijk buiten onze onderzoekscope… maar toch geweldig en ook kenmerkend voor deze organisatie. Waar het nodig is, is iedereen bereid om aan te pakken.

Wat ook echt nieuw was voor ons, is dat we een paar dagen hebben meegedaan in de loods. Wel belangrijk om de cultuur ook echt te kunnen begrijpen. Het hele fulfilment proces van orderpicken tot het verzenden van het pakketje.

Wat ook erg leuk was, is dat we samen de verschillende vestigingen hebben bezocht. Overal stond de deur voor ons open en waren mensen direct super transparant.”

Maar hoe werden Nick en Stefan nu Nick en Simon?
“Montapacking is uiteindelijk een IT gestuurde organisatie. En de IT-er die verantwoordelijk is voor de planning heeft onze namen zo genoteerd. Vanaf de eerste dag was het toen Nick en Simon. Zo zijn we overal voorgesteld, dus tsja, zo heten we nu gewoon.”

En kunnen jullie ook een beetje zingen?
“Nou… laat die maar zitten… Misschien als we heel wat op hebben. Tenminste dan klinkt het in ieder geval wel goed in onze eigen oren.”