Blauwe Economie

Laten we bij het begin beginnen; waarom een Blauwe Economie? Wanneer je vanuit het heelal naar de aarde kijkt, is deze blauw. Door al het blauwe water en de blauwe lucht is de aarde eigenlijk een blauwe soort.

Maar wat houdt het dan precies in? De basis ligt in de natuur. Zoals Gunter Pauli (auteur ‘Blauwe Economie, voormalig directeur van Ecover en lid van de Club van Rome) het zegt:

‘Door goed te kijken naar natuurlijke systemen, kunnen we komen tot een duurzame manier van produceren en consumeren. Kennis van de wijze waarop organismen -van bacteriën en weekdieren tot reptielen en zoogdieren- zijn gevormd en functioneren, kan ons helpen oplossingen te formuleren voor de vele uitdagingen in de nabije toekomst.’

De Blauwe Economie is een andere manier van economisch denken. Er wordt in de basisbehoeften voorzien met wat lokaal voorhanden is. Het is gebaseerd op hoe de natuur werkt en gaat uit van samenwerking in plaats van concurrentie. In een ‘blauw businessmodel’ worden er altijd verschillende inkomensstromen gegenereerd, onder anderen door afval / output van het ene proces te gebruiken als input voor een ander proces. De Blauwe Economie stelt zich ten doel banen te creëren en sociaal kapitaal op te bouwen zonder hierbij de (natuurlijke) omgeving te vervuilen of uit te putten.

Inmiddels is er een internationale gemeenschap rondom het Blauwe Economie gedachtegoed ontstaan die werkt volgens het ‘open source principe’: informatie om blauwe businessmodellen in de praktijk te brengen is vrij toegankelijk voor iedereen (zoals je hier kunt zien). Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk een echt duurzame samenleving bereiken.

Er liggen maar liefst 21 principes aan de basis van de Blauwe Economie. Om je alvast een idee te geven, is er een kleine selectie gemaakt. Vervang iets door niets;

  • Afval bestaat niet;
  • Verandering is de constante in de natuur. Innoveren gebeurt dus constant;
  • In natuurlijke systemen is alles met elkaar verbonden en evolueert alles richting symbiose;
  • De natuur is efficiënt. Dus in een duurzame bedrijfsvoering wordt optimaal gebruik gemaakt van materialen en energie, waardoor de prijs per eenheid gereduceerd wordt;
  • De natuur is altijd op zoek naar ‘economies of scope’. Een natuurlijke innovatie brengt dan ook verschillende voordelen voor iedereen met zich mee;
  • De natuur is geëvolueerd van een paar soorten naar een rijke biodiversiteit. Diversiteit betekent welvaart, dit is dan ook het streven in ‘blauwe business modellen’.