Bijzondere Blauwzame Bijeenkomst

Elke laatste donderdagmiddag van de maand een BBB (Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst).Netwerken is een belangrijk instrument voor BlauwZaam en haar partners én geïnteresseerden in duurzaamheid. En netwerken groeien. Presentaties in de vorm van pitches over een duurzaam product of duurzaam proces is de inhoudelijke lijn. Daar waar mogelijk gekoppeld aan een bezichtiging. Maar vooral ook netwerken met andere ondernemers uit de regio die duurzaamheid belangrijk vinden. Ook nieuwe mensen die niet eerder een bijeenkomst van Blauwzaam hebben bijgewoond zijn natuurlijk van harte welkom!

Levendige BBB bijeenkomst bij Kwakernaat waterbeheer

Vast ritueel
Laatste donderdag van de maand = een netwerkbijeenkomst van BlauwZaam. Dit keer bij Kwakernaat Waterbeheer in Groot Ammers.
Directeur en BlauwZaam bestuurslid Peter Kwakernaat Sr. begon zijn inleiding voor nieuwe leden en belangstellenden met een kort overzicht van de doelen en nieuwe structuur van BlauwZaam.

Aanpak BlauwZaam
De netwerkorganisatie werkt in 4 thema’s, Peter Kwakernaat is voorzitter van Blauw/Groen. De andere pijlers zijn het thema Circulair, Het Nieuwe Bouwen en MensEnWerk. Binnen het thema BlauwGroen vallen een groot aantal projecten, van onderwaterdrainage om daling van de veenbodem tegen te gaan tot Prachtlint om de biodiversiteit in wegbermen te helpen vergroten.

Kwakernaak BV
Daarna ging Peter verder in op zijn bedrijf en het gebouw waar we samen gekomen waren. Een gebouw dat ontworpen is met duurzaamheid als belangrijkste uitgangspunt. “Duurzaam willen zijn komt vanuit het hart – dat moet je willen” verduidelijkte Peter. En in zijn nieuwbouw heeft hij dat waargemaakt. Het gebouw staat er nu 10 jaar. Toen het gebouwd werd, was het samen met het kantoor van het Wereld Natuur Fonds het zuinigste gebouw van Nederland. Tot op de dag van vandaag heeft Peter er geen seconde spijt van gehad. Alle investeringen zijn intussen meer dan terugverdiend, maar dat is niet eens het belangrijkste volgens Peter. Het gaat om een mentaliteit – en "dat zit van binnen".

Merosch, bouwer van het energie neutrale Kwakernaak pand 
Vervolgens gaf hij het woord aan Ronald Schilt van Merosch, de specialist die door Peter Kwakernaat bij de bouw werd betrokken om het op alle manieren energiezuinig te maken. Ronald vertelde dat hij verschillende voorstellen gedaan had, in oplopende gradaties van duurzaamheid. Met grote overtuiging koos Peter voor de duurste en meest vérstrekkende oplossing. Met onder meer driedubbele beglazing (in die tijd nog een absoluut unicum) en met warmte/koude opslag in de bodem in combinatie met een warmtepomp en warmte terugwinning uit de serverruimte. Ronalds presentatie ging daarna in op voorbeelden van hoe het bedrijf Merosch projectontwikkelaars, overheden en bedrijven helpt om duurzaamheid als uitgangspunt te kiezen voor vele nieuwbouwprojecten. Ronald nam ons ook mee in de nieuwste ontwikkeling van het Nieuwe Bouwen, de integrale bouw van wijken waarin niet alleen energie, maar circulair bouwen, beleving, groen en water met elkaar samen een nieuw concept van wonen zullen vormen. Zie ook afbeelding. 

Rondleiding 
Uiteraard was er ook een rondleiding, met een uniek duurzaamheidsproject in wording: een door Kwakernaat zelf ontwikkelde installatie om energie terug te winnen uit waterverval. Een indrukwekkend staaltje ingenieurskunst in een testopstelling om in de praktijk het rendement te kunnen bepalen. In een grote kring stond iedereen er omheen en zag hoe het waterrad steeds harder ging draaien. De resultaten uit deze test zullen mogelijk later grootschalig worden toegepast en kunnen een nuttige bijdrage betekenen in de energietransitie. En dus had iedereen bij de borrel van alles te bespreken – naast het reguliere netwerken dat altijd de basis is van elke BlauwZaam bijeenkomst. 

Bijlagen
De presentatie van Peter Kwakernaak en Ronald Schilt

De volgende BBB bijeenkomst
Donderdag 28 maart 2019 zijn we uitgenodigd bij de Gebroeders Blokland in Hardinxveld Giessendam. Daar neemt Jaco Brand ons mee in de wereld van geïntegreerd bouwen en zal Josia Bikker iets vertellen over het thema “Het Nieuwe Bouwen” zoals we dat willen invullen binnen BlauwZaam.

Op deze netwerkmiddagen is er ook altijd gelegenheid ook zelf kort te pitchen over uw bedrijf en aanwezigen enthousiast te maken over uw duurzaam product of duurzaam idee. Deur open om 15.30, aanvang programma 16.00 uur.

 

 

 

 

 

Rondleiding langs de installaties van Kwakernaak

Interview met Peter Kwakernaak over ambities, knelpunten en kansen.  Met dank aan AnneMarie Hoekstra van Het Kontakt

Peter Kwakernaak

Peter Kwakernaak
Het duurzame bedrijf van Kwakernaak
Presentatie van Peter Kwakernaak
Presentatie van Ronald Schilt
Rondleiding
integraal bouwen heeft de toekomst

Met dank aan Peter Paul Klapwijk voor de foto
instagram

Met dank aan Frank van Leer voor de tekst

 

Datum:     
28 februari 2019

Waar:         
Kwakernaak 
Stevinweg 3 
Groot Ammers

Tijd:           
15.30 inloop
16.00 start pitches,  
          rondleiding,netwerken


<svg width="20" height="20" viewbox="0 0 24 24" class="NSy2Hd RTiFqe undefined"><path fill="none" d="M0 0h24v24H0V0z"></path><path d="M22 6c0-1.1-.9-2-2-2H4c-1.1 0-2 .9-2 2v12c0 1.1.9 2 2 2h16c1.1 0 2-.9 2-2V6zm-2 0l-8 5-8-5h16zm0 12H4V8l8 5 8-5v10z"></path></svg>