Tom Bade, algemeen directeur Triple-e

Hobby en werk lopen bij Tom Bade al jaren door elkaar. Als kind twijfelde Tom altijd tussen twee beroepen: geograaf of bioloog. Hij werd uiteindelijk milieugeograaf met als specialisme natuur en landschap. Na werkzaam te zijn geweest bij de gemeente Deventer en TNO begin Tom in 1995 bij KPMG op het gebied van milieubeleidsmonitoring: dus het 'grijze' milieu. Het lijkt met terugwerkende kracht dat de combinatie van werkzaam zijn binnen een financiële organisatie en groene interessen leidt tot de opbouw van een eigen werkveld natuur en economie. Een onderwerp waarop Tom ook bezig is te promoveren. Tom is mede-oprichter en redacteur van het Tijdschrift Nieuwe Wildernis, publiceert in Trouw en talloze andere (vak)tijdschriften over natuur en landschap en heeft ruim 40 boeken op zijn naam staan. Hij geeft regelmatig lezingen. Tom is met zijn vrouw en twee dochters vaak in de natuur aan te treffen, zowel wandelend als te paard. www.tripleee.nl

Natuur en landschap levert geld op

Uit tientallen studies naar de baten van natuur en landschap blijkt dat natuur en landschap veel geld opleveren en een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale economie. Het probleem is dus niet dat beheer van natuur en landschap alleen maar geld kost, maar dat de kosten en baten veelal bij verschillende partijen terecht komen. Het is dus zaak het zo te organiseren dat kosten en baten aan elkaar worden gekoppeld waardoor een duurzaam systeem bestaat waarbij het landschap behouden blijft en bijdraagt aan de lokale economie. Dit is goed mogelijk.

Piet Spruijtenburg, voorzitter BlauwZaam (partner ProMissie Bedrijfsoverdracht B.V.)

Piet Spruijtenburg is partner van ProMissie Bedrijfsoverdracht B.V. en werkt hoofdzakelijk met en in familiebedrijven binnen de regio Rivierenland. Twee jaar geleden heeft hij het initiatief genomen om het “duurzaam ondernemen” onder de aandacht van ondernemers te gaan brengen. Als geboren en getogen Alblasserwaarder is Piet trots op de regio en ervaart hier van uit veel inspiratie en rust.
Juist de duurzame werkgelegenheid en vitaliteit van organisaties zijn cruciaal voor de toekomstige  leefbaarheid van de streek. Duurzaamheid ontstaat vanuit bewustwording en gedragsverandering. Terugdringing van faalkosten, afval en verkwisting met daarbij het onderkennen van waarden en normen zijn allemaal ingrediënten om tot verbeteringen en goed bestuur te komen. Voor elkaar een goede buurman willen zijn, verantwoordelijkheid durven te nemen vanuit rentmeesterschap en je aansprakelijk voelen voor je onderneming.  Met een bijkomend voordeel:  duurzame rendementsverbetering en onderscheidend vermogen.

De droom van Piet is een prachtige regio waarin de toekomstige leefbaarheid gefundeerd is op deze duurzame ontwikkelingen. De waarde(n) van het land durven te ontdekken waarin allerlei belangen in balans gebracht kunnen worden. Samenwerking en kennisdeling tussen ondernemers is hierbij onontbeerlijk. Lokalisering tegenover globalisering. Piet acht het als voorzitter van Blauwzaam zijn taak om dit proces in de regio beweging te krijgen, verbindingen te leggen, aan het proces leiding te geven en kennis te delen.
Een prachtige uitdaging.

Meld u direct even aan >>