De rol van geld in het wereldvoedselsysteem

Dinsdag 24 oktober is er weer de jaarlijkse Wereldvoedselavond. Deze keer komt er een zeer bijzondere spreker, professor Klaas van Egmond. Hij was directeur van het RIVM, oprichter van het Planbureau voor de Leefomgeving en lid van de SER. Nu is hij als Geo wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

Onder de titel: ‘”De rol van geld in het wereldvoedselsysteem” geeft hij aan de hand van ontwikkelingen in het verleden de hedendaagse situatie weer. Hij benoemt knelpunten als het ongebreidelde geldscheppen, wat grondprijzen opdrijft, en landaankopen in met name Afrika, maar ook in Oost Europa, door landen en investeerders.

Hij stelt de vraag wat het ideaal voor de toekomst dient te zijn. Bestaat dat uit regio’s die zich zelf kunnen voeden of uit multinationale bedrijven die de wereld voeden dankzij open grenzen?

In ieder geval geeft hij aan dat er morele keuzes gemaakt dienen te worden. De markt  maakt die keuzes niet. Zij is a-moreel. Vanuit zijn kennis schetst hij wegen naar een toekomst met de grootste kans op voedselzekerheid voor de meeste mensen.

Professor van Egmond is een bevlogen spreker die met enthousiasme zijn verhaal goed weet over te brengen. Een DWDD college in optima forma.

Voor een ieder is deze avond interessant. Hij belicht namelijk een breed spectrum van de maatschappelijke realiteit: religie, wetenschap, politiek en cultuur komen allemaal aan bod.

Boer, bankier, burger: voedselvoorziening en migratie Ons voedselsysteem en het migratievraagstuk; kan landbouw ons weer ‘verbinden’? Lees hier de nazomerlezing van Klaas van Egmond van 2016

Deze avond wordt georganiseerd door de WAV, Werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  

Stichting Blauwzaam is aanwezig met een stand.