Wat brengt 2016 ons

Hei-en Boeicop, 21 januari 2016

Beste leden van ons Beheerconvenant,

Ik denk dat wij terug kunnen kijken op een zeer bijzondere bijeenkomst van 10 december 2015. Jullie hebben op bewonderenswaardige manier jullie leidinggevende(n) kunnen enthousiasmeren om naar Bleskengraaf te komen om het Beheer-Convenant BlauwZaam Lint te ondertekenen. Daarvoor nogmaals de complimenten. Wij vragen jullie ook expliciet die dank en waardering zelf aan hen over te brengen.

Wij hebben met elkaar dus goed werk geleverd in 2015. Met elkaar zes peilers geformuleerd waarmee we tenminste 5 jaar vooruit kunnen en die gezamenlijk een bijdrage zullen leveren aan de schoonheid en biodiversiteit van onze streek. En tegelijkertijd ook partijen bij elkaar gebracht die een sterke ambitie hebben geformuleerd om aan die schoonheid concreet een bijdrage te willen leveren. Chapeau!

In de bijlagen vinden jullie een beeldverslag van deze dag met o.a. ondertekening en de presentaties van de WUR, BlauwZaam Lint en de Energieplantage. Ook op de sites van BlauwZaam en Prachtlint staan leuke foto's van onze bijeenkomst. In de plaatselijke kranten is uitvoerig aandacht besteed aan deze bijeenkomst.

Met ditbericht wil de Stichting BlauwZaam ook onze gastheer Pieter Jan de Winter nogmaals bedanken voor het een jaar lang ter beschikking stellen van de Nationale Bomenbank als landingsplaats voor onze vergaderingen en Gerard de Winter voor zijn niet aflatende ijver om ons te vertellen waarom we ooit aan dit Lint zijn begonnen.

We gaan door.
In 2016 willen we uitvoering geven aan de beloften die we met de ondertekening hebben uitgesproken. Esther en ik hebben via Johan Sterk het aanbod gehad om op 19 mei vanaf 9.00 bij elkaar te komen op het stadhuis van Gorinchem om door Arjen de Winter en Johan  geïnspireerd te worden over hun nieuwe plannen voor Gorinchem en over het duurzaam beheer dat zij hanteren. Dus graag in jullie agenda:

Donderdag, 19 mei 9.00 - 12.00 uur Stadhuis Gorinchem

Exacte indeling van de ochtend volgt tegen die tijd.

- BEKIJK HIER MEER OVER HET BEHEERCONVENANT VI -

Waar:           Stadhuis Gorinchem
                    Stadhuis plein 

Wanneer:     19 mei 2016

Onderwerp:  Beheerconvenant 2016

Gastheren:   Arjen de Winter
                    Johan Sterk