Studenten buigen zich over de kansen van Water en Ruimte

Derdejaars studenten Landscape & Environment Management van InHollandDelft werken aan een opdracht Water & Ruimte. 

Verkorte versie: 

Wat wordt onderzocht?
De samenwerking betreffende de waterbergingsopgave op internationaal, nationaal en regionaal gebied, met zowel ruimtelijke als functionele consequenties.
Deelopdrachten

Achtergrond
In het verleden bepaalde de agrarische gebruiksfunctie van een gebied het waterbeheer. Dit had vaak negatieve consequenties voor andere gebruiksfuncties zoals natuur (verdroging en vermesting) en stedelijk gebied (paalrot, verzakkingen). Er is echter een toenemende aandacht voor het gewenste grond- en oppervlaktewater beheer waarbij functies worden afgestemd op de mogelijkheden van het gebied. Daarbij is allereerst belangrijk te kijken hoe het watersysteem in elkaar zit: als aan een bepaalde knop draai waar in het gebied zijn dan effecten waarneembaar en wat zijn daarvan de gevolgen voor die gebruiksfunctie.

Resultaten
Om effecten te meten wordt een hydrologische systeemanalyse uitgevoerd. Ook wordt gewerkt met gidsmodellen om te komen tot een meer klimaatadaptieve cq. klimaatbestendige inrichting van het stedelijk gebied, m.b.v. groen-blauwe netwerken.

Wanneer
In de periode februari-april 2019

Activiteiten
Studeren van bronnen
Bezoek aan de regio met excursies
Onderzoek en uitwerken deelopdrachten
Presentatie van de uitkomsten

Opdrachtgever
Werkgroep Water van Stichting Blauwzaam

Begeleiding:
Waterschap Rivieren Land: Erik de Pooter en Daan Willems
Blauwzaam: Rolia Wiggelinkhuijsen en Richard Slagboom 

Uitgebreidere versie 

 

 

De volgende groepen met onderwerpen zijn gemaakt:

  1. Lisanne, Devi, Nick: recreatie
  2. Silas, Stef: noord-zuid natte ecologische verbinding
  3. Bart, Pieter, Lisa: noord-zuid natte ecologische verbinding
  4. Alex, Lianne: waterkwaliteit
  5. Celine, Maarten, Tommie: droogte
  6. Yanick, Irene: biodiversiteit
  7. Cas, Jochem: biodiversiteit

Excursie Kinderdijk

21 feb. 2019 vanuit Molenwaard, Nederland

aan het werk in het J.U.Smitgemaal

Twitter bericht van @RichardSlagboom: Vanmorgen namens @Blauwzaam een lezing gegeven aan 3e jaars studenten Landscape & Environment @InhDelft over biodiversiteit in en rond de boezems #Kinderdijk De studenten gaan zich buigen over thema’s als klimaatadaptatie, bodemdaling en biodiversiteit in @RegioAV @stefvanwalsu