Bijeenkomst Energieconvenant I

====================================

Leuke en leerzame dag voor medewerkers van BlauwZaam aangesloten transport bedrijven 03/02/2013

BlauwZaam is een initiatief van ondernemers in de Alblasserwaard/Vijfherenlanden die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij een aantal ondernemers bestond de behoefte om kennis op het gebied van MVO te verkrijgen,  te delen en concreet zaken aan te pakken. Ondertussen zijn er meer dan 100 ondernemers verdeeld over diverse sectoren betrokken.

Eén van de sectoren is Transport & Logistiek. De ondernemers in deze sector zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en nemen tal van maatregelen om uitstoot te verminderen, brandstof te besparen met als doel zo mens- en milieuvriendelijk mogelijk te werken. Medewerkers van transportbedrijven spelen hierin een cruciale rol. Daarom organiseren de ondernemers van de BlauwZaam werkgroep Transport & Logistiek een gezamenlijke medewerkersdag. Waarbij onderlinge motivatie en uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van duurzaamheid centraal staan.

Deze leuke en leerzame dag staat bol van activiteiten: er zijn diverse trainingen waaronder nascholing voor chauffeurs (code 95), er is duurzaam materieel te zien zoals een hybride kraan, demo vrachtwagens etc, er is ruimte voor kennisoverdracht, paneldiscussies en aandacht voor duurzaamheid in het dagelijkse leven.  

De dag is alleen toegankelijk voor alle medewerkers van de deelnemende bedrijven: Den Hartog b.v./Autofood, Korenet, Van der Vlist Transportgroep, Swijnenburg Transport, Kroon Transport, Vink Transport, C.M. Baars & Zn. en J.W. de Lange.  Totaal zullen er meer dan 100 medewerkers mee doen aan deze dag.     

Meer informatie?

Martin de Winter 06-53900709

Lennard Eijkelenboom 06-44552785

Korte samenvatting bijeenkomst Energieconvenant I -- 18 april 2012 --

Op woensdag 18 april waren de deelnemers van het Energieconvenant te gast bij Den Hartog BV, leverancier van brandstoffen onder de naam Autofood en Mobil-smeermiddelen. We begonnen met een rondleiding op het opslagdepot met een capaciteit van in 23 miljoen liter. Dik den Hartog zette met passie uiteen welke investeringen ze de laatste jaren hebben gedaan op het gebied van veiligheid en milieu. Ook was duidelijk dat het onderhoudsniveau bij een familiebedrijf als Den Hartog bovengemiddeld is, immers 'kwaliteit boven alles'. Daarna zette Dik uiteen in presentatie hoe duurzaamheid onderdeel is van hun business. Brandstofbesparing door additieven en de juiste smeermiddelen is voor hen dagelijks praktijk. Het was inspirerend te horen dat er door het Energieconvenant een begin is gemaakt met monitoring en reductie van de bedrijfsvoering en het transport.

De aanwezigen hebben afgesproken om met de geïnteresseerden in kleiner verband nog eens door te praten over energiezuinige TL-verlichting.  Op 20 juni zal er weer een bijeenkomst zijn bij Molenwaard waar het Nieuwe Werken centraal zal staan.

We danken Dik den Hartog voor de interessante bijeenkomst!

Korte samenvatting bijeenkomst Energieconvenant I -- 18 januari 2012 --

Op 18 januari was de eerste bijeenkomst van het energieconvenant bij Wemmers Tanktransport in Bleskensgraaf.

Ca. 20 deelnemers waren gekomen om te luisteren naar de praktijkervaringen van een van de grootste tanktransporteurs van vloeibare levensmiddelen met ruim 200 trucks. Hiermee bedienen ze heel Europa voor gerenommeerde uit o.a. de zoetwaren-, levensmiddelengrondstoffen-, chocolade,- en zuivelindustrie.

Eerst daagde Leon Bor de aanwezigen uit om op een whiteboard op te schrijven wat duurzaamheid voor hen betekent. Daarna lichtte hij toe hoe Wemmers invulling geeft aan duurzaamheid en hoe ze de Lean & Green Award hebben gewonnen. Dit soort praktijkervaringen waren aansprekend en voer voor discussie. Aansluitend werden de aanwezigen rondgeleid en konden ze het reinigingsstation voor de trucks bekijken. Dit is een moderne installatie met een eigen afvalwaterzuivering en WTW-unit waarmee energie wordt opgewekt uit de rookgas.

We danken Leon Bor en Paul van den Nieuwenhuizen voor deze interessante bijeenkomst.

Datum:

15 januari 2013

Tijd:

16:00 uur

Plaats:

Hokra, Noordeloos

Type:

Dit is een besloten bijeenkomst voor leden van Energieconvenant I