Aardgasvrije warmteconcepten

Eind 2017 organiseerde BlauwZaam een bijeenkomst over aardgasvrij bouwen. 

De discussie gaat door. Met dank aan DWA (www.DWA.nl) kan de werkgroep Het Nieuwe Bouwen gebruik maken van onderstaande bijdrage:

DWA heeft in maart 2018 een kostenanalyse uitgevoerd voor toepasbare aardgasvrije warmteconcepten. In de versie van de notitie is de inzet van infrarood stralingspanelen voor ruimteverwarming als aardgasvrij warmteconcept toegevoegd.

Mooie oplossingen, maar wat kost het allemaal?

Als basis is voor alle kostenanalyses de referentie tussenwoning genomen die door RVO is gedefinieerd. Deze woning heeft een gebruiksoppervlak van 124 m2.

Het uitgangspunt is dat de woning als Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) uitgevoerd wordt. De isolatiewaarden van de gebouwschil zijn strenger genomen dan de minimumeisen van het Bouwbesluit én het bouwfysische pakket is gebruikt voor het vaststellen van de jaarlijkse warmtevraag en de benodigde verwarmingscapaciteit voor ruimteverwarming.


Welke concepten worden gehandeld?

  1. warmtepomp met PVT panelen
  2. warmtepomp met bodemcollector
  3. warmtepomp op buitenlucht 
  4. warmtepomp met collectief bronnet (laag-, midden- en hoogtemparatuur)
  5. infrarood stralingspanelen

Welke investeringen vergt dit en hoe zijn de jaarlijkse kosten van de verschillende warmteconcepten opgebouwd? 
Deze paragraaf toont de investeringsraming van de verschillende warmteconcepten, op basis van van te voren bekende uitgangspunten én de opbouw van de jaarlijkse kosten van de verschillende warmteconcepten. Ook hier op basis van tevoren vastgesteld uitgangspunten.

In de bijlage wordt uitvoerig ingegaan op de werking en het gebruik van infraroodverwarming.