Verbeter de wereld en begin in je eigen omgeving

Baars is een aannemersbedrijf in grond-, weg- en waterbouw en een transportbedrijf. In de transport is het bedrijf nationaal en internationaal actief. Als aannemer werkt het bedrijf aan projecten in natuurontwikkeling, kust- en oeverwerken en klein mechanisch baggerwerk.

Lokaal initiatief?
Baars heeft zich aangesloten bij BlauwZaam omdat de doelstelling erg aansprak. Verbeter de wereld en begin in je eigen omgeving!  Zeker ook omdat het een lokaal initiatief is vindt Baars het een prachtige organisatie. Het bedrijf vindt het erg mooi om te zien hoe je in je eigen regio actief bezig kunt zijn met duurzaamheid.

Energieconvenanten?
Het bedrijf houdt zich ook aan een van de energieconvenanten. Zo heeft het bedrijf geprobeerd het energieverbruik terug te dringen, en met succes. De contacten die het bedrijf eraan over houdt zijn ook erg belangrijk. Zo kunnen ook arbeidsplaatsen gerealiseerd worden.

Auteurs, mei 2016:
Arie Zoeteman, Thijmen Groeneveld, Kjell Mijnster, studenten Wellantcollege
Onder leiding van:
Charlotte Snel, Point to Point Communicatie, www.pointtopoint.nl
Met dank aan:
André Baars, directeur van C.M. Baars & Zn b.v., www.baars.nl