Inzaaien en inplanten industrieterrein aan de Melkweg

In nauwe samenwerking met Gemeente Molenwaard en een aantal lokale bedrijven gaat Blauwzaam op woensdagochtend 26 maart weer een stuk natuur toevoegen aan het Blauwzaam Lint. Een groot braakliggend perceel aan De Melkweg in Bleskensgraaf krijgt letterlijk kleur en fleur. Wethouder Özdere zal hiervoor het startschot geven.

De betrokken bedrijven willen hun bedrijventerrein aantrekkelijker maken. Dat doen zij om verschillende redenen: een aantrekkelijk bedrijventerrein zorgt voor een aangename werkomgeving voor de medewerkers, geeft uiting aan hun ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en versterkt de relatie met de omwonenden. Daarnaast draagt het bij aan het imago van de bedrijven die er gevestigd zijn en helpt het de biodiversiteit te versterken.  

Samen met zo’n 100 studenten van het Wellantcollege, De Bossekamp en  buurtbewoners gaan de wethouder, ondernemers en vrijwilligers van Blauwzaam knotwilgen planten en een speciaal bloemenmengsel inzaaien. Daaromheen wordt lage beplanting gepoot. Het bloemenmengsel en de aanplant worden gefinancierd door de gemeente en de bedrijven die lid zijn van Energieconvenant I van Stichting Blauwzaam.

Om 10.00 wordt er verzameld op de Melkweg. 

Om 11.30 zal er aansluitend in de Spil door de Stichting Blauwzaam in samenwerking met Dienst Landelijke gebieden een workshop verzorgd worden over de mogelijkheden van Tijdelijke Natuur. 

Dit is overigens niet de enige activiteit voor het Blauwzaam Lint in maart. Op 12 maart is de Nationale Boomplantdag. In samenwerking met Gemeente Giessenlanden gaan op die dag 20 kinderen van de basisschool in Arkel met wethouder De Groot een aantal bomen planten op de Rietveldse kade in Arkel.

Voor Stichting Blauwzaam zijn deze activiteiten niet alleen een volgende stap in de realisatie van het Blauwzaam Lint. Het is ook een concrete invulling van haar Beleidsplan 2014. Daarin staat onder meer dat Blauwzaam de transformatie van IK naar WIJ wil stimuleren. 

Inzaaien en inplanten industrieterrein Melkweg te Bleskensgraaf

Datum:

26 maart

Tijd:      

10.00

Plaats: 

             

Melkweg

Bleskensgraaf