Opening nieuw fietspad met Prachtlint

Waterschap Rivierenland heeft het een nieuw en vrij liggend fietspad aangelegd tussen Ottoland en Achterland. De bermen zijn ingezaaid met een speciaal zaadmengsel waarvan de bloemen op dit moment in volle bloei staan. Zo is een uniek nieuwe stuk Prachtlint ontstaan, een woonplaats van bijen en vlinders.

Tijdens de opening wordt er gefietst over de nieuwe verbinding en vindt er een openingshandeling plaats.

Meer verkeersveiligheid
Het project is een onderdeel van het provinciaal Fietspadenplan 2012 van de provincie Zuid-Holland. Met deze vrij liggende fietsverbinding is de verkeersveiligheid en verkeersmobiliteit enorm verbeterd, omdat het fietsverkeer geen gebruik meer hoeft te maken van de smalle Brandwijksedijk.

Datum:    8 september 2016
Locatie:   Dorpshuis Ottoland
                Stadhoudersplein 8
                Ottoland
Aanvang: 15.30 uur