Bijeenkomst Beheerconvenant Prachtlint

28 Maart 2019, 13.00 uur 

De focus van deze bijeenkomst was de verdere inrichting en opschaling van ons beheerconvenant zowel kwantitatief als kwalitatief. Bestuurlijk was er afgelopen jaar nogal wat "onrust" in onze regio. Gemeenten zijn samengevoegd, provincies zijn gewisseld. De rust is weergekeerd. Tijd om nieuwe mensen welkom te heten en te ontmoeten uit gemeenten en provincies. Tijd ook om met elkaar de resultaten van alle inspanningen te delen en nieuwe resultaten af te spreken.

Welkom
Welkom dit keer vooral nieuwe mensen uit de gemeente Vijfheerenlanden, van de Provincie Utrecht, van het Utrechts Landschap en de Natuur-en Milieufederatie Utrecht. Op de lijst van deelnemers vindt u hun namen. Welkom ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam en gemeente Sliedrecht.

Waar liggen de nieuwe parels en de nieuw linten?
Eén van de afspraken van het Beheerconvenant is dat we elk jaar weer proberen nieuwe stukjes mooie natuur en kansrijke bermen toe te voegen aan het Prachtlint.
Onder leiding van Richard Slagboom en Esther Dijkstra boog zich één deel van de aanwezigen over de kaart van de VHL. Een ander deel ontfermde zich over de zuidrand van de Alblasserwaard.

Boordevol nog met nieuwe initiatieven in het hoofd werd er rond de Schaapskooi door Richard Slagboom en Dick Kerkhof een excursie georganiseerd op de eigen parel van de Nauur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden.

Kwalitatieve Opschaling

Gastheer Dick Kerkhof van de NVWVH vertelde over goed beheer. Goed beheer is geen eenheidsdenken. Elk stukje heeft zijn eigen zorg nodig. Niet alleen de standplaats, maar ook de mate van vochtigheid eisen bekwaam beheer. Goed groenbeheer leidt tot een prachtige biodiversiteit.

Anthonie Stip, medewerker van de Vlinderstichting en actief lid van de werkgroep Prachtlint gaf een toelichting over Kleurkeur, een kwaliteitsinstrument voor groenbeheerders dat ervoor zorg draagt, dat er aandacht is en blijft voor ecologisch groenbeheer.

De balans: Een middag met veel enthousiaste deelnemers. Een middag waarin veel nieuwe parels en bermen werden voorgedragen voor ecologisch beheer. Een middag waarin het volgens de organisatie is gelukt om nog meer partijen bij Het Prachtlint te betrekken. Tevreden! Zeker. Tijd voor een drankje en een hapje. Stichting Blauwzaam bedankte ten slotte alle deelnemers voor hun aanwezigheid en in het bijzonder de NVWVH, die als voortreffelijk gastheer optrad.

Prachtlint

Het Prachtlint is gegroeid vanuit het initiatief Blauwzaam Lint. Het doel van het Prachtlint is het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. 

Om dat doel van het Prachtlint te realiseren is op 15 december 2015 een beheerconvenant. afgesloten. Dat BlauwZaam Lint is allang niet meer  alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan  bijdragen. Daarom ging het lint verder onder de naam 'Prachtlint', met een eigen website www.prachtlint.nl

2 x per jaar verzamelen de aangesloten partners van het beheerconvenant zich om de resultaten te bespreken: 

Resultaten 2017 - 2020 : 

  • Het Prachtlint is uitgebreid met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers.
  • De bestaande linten en parels worden duurzaam en ecologisch beheerd.
  • Er is meer kleur in de bermen en parels. 
  • De voortgang van de biodiversiteit in het Prachtlint is duidelijk zichtbaar.
  • Het zoeken naar duurzame verdienmodellen en alternatieve innovatieve methoden voor natuurontwikkeling en/of natuurbeheer.
  • Er zijn nieuwe verdienmodellen onderzocht. 
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ecologisch beheer zijn uitgewisseld. 

 

 

Datum:     
28 maart 2019

Tijd:           
13.00 - 16:30

Gastheer:    
Natuur en Vogelwacht Vijfheerenlanden

Waar:         
Schaapskooi NVWVH
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd