Natuurparel Liesgras Alblasserdam geopend

Zaterdag 26 mei is onder grote belangstelling natuurparel Liesgras in Alblasserdam geopend. Initiatiefnemer Arie den Boer verrichtte samen met kleinzoon Bram de officiële opening door een naambord te onthullen. Natuurparel Liesgras is een voormalig paardenlandje, dat in de herfst van 2017 natuurvriendelijk is ingericht met o.a. natuurvriendelijke oevers en greppels. Samen met ecoloog Nieck Alderliesten is een beheerplan gemaakt om het terrein ecologisch te beheren en de natuur zo veel mogelijk de kans te geven.

Initiatiefnemer Arie den Boer vertelt: ‘In de media lees ik steeds vaker dat de natuur onder druk staat. Er zijn steeds minder bijen en vlinders. Soorten die zo belangrijk zijn voor de mens als bestuivers van groenten en fruit, maar ook als voedsel voor bijvoorbeeld vogels.
Door een deel van mijn terrein ecologisch in te richten en te beheren probeer ik m’n steentje bij te dragen en een voorbeeld te zijn voor anderen’

Natuurparel Liesgras maakt deel uit van het Prachtlint. Prachtlint verbindt in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kleurrijke natuur, zodat bijen en vlinders, maar ook andere dieren, zich kunnen voeden, voortplanten en verplaatsen. Dat is belangrijk voor de toekomst, maar ook voor het oog. Meer informatie over ecologisch beheer is te vinden op www.Prachtlint.nl . De Provincie Zuid-Holland steunt het Prachtlint.

Meer info:
Richard Slagboom

Projectleider Prachtlint 2.0
r.slagboom@kpnmail.nl
06-49201029
Arie den Boer en kleinzoon Bram op natuurparel Liesgras