Bijeenkomst werkgroep 'Circulair Ondernemen' 23 mei 2018

 

Deze werkgroepbijeenkomst vond plaats bij de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf met Pieter-Jan de Winter als gastheer. Het was een goed bezocht bijeenkomst, waarin vooral is stilgestaan bij de vervolgstappen en concretisering van het convenant. Het is voor de meeste deelnemers niet gemakkelijk om het idee van circulaire economie concrete handen en voeten te geven in de eigen organisatie. Het helpt om daarover met elkaar in gesprek te zijn en kennis en ervaringen uit te wisselen, maar een concretere aanpak is wenselijk.

Daarom stelden Lisanne Addink-Dölle van VerdraaidGoed en Gerard de Winter van Koncerna, beide initiatiefnemers van het convenant, voor om de methodiek te gaan gebruiken die zij ook in andere trajecten inzetten. Deze methodiek is ontwikkeld in samenwerking met TU Delft en bestaat eruit bij organisaties materiaalstromen en klantbehoeften bijeen te brengen en om te zetten tot kansrijke ideeën, die vervolgens tot concrete concepten worden uitgewerkt. Deze stappen worden uitgewerkt aan de hand van specifieke kaarten, die het gemakkelijker maken om informatie te verzamelen en te vergelijken. De verwachting is dat deze methode het proces van de deelnemende partijen vereenvoudigd en dat mogelijke kansen sneller zichtbaar worden en gemakkelijker geconcretiseerd kunnen worden.

Er is bovendien afgesproken direct na de zomer een creatieve sessie te organiseren, waarop de convenantgroep alle input van de deelnemende partijen bijeenbrengen en ideeën voor circulaire ketens gaan ontwikkelen. Alle aanwezigen konden zich vinden in deze werkwijze. Het was mooi om te merken dat dit nieuwe energie gaf.