Bomen met gras temperen toenemende zomerhitte in de stad

Stichting BlauwZaam is betrokken bij het nemen van maatregelen voor een klimaat-robuuste werk en leefomgeving.
Daarbij zijn er grote verschillen binnen de regio:  
maatregelen die in de steden nodig zijn om weerstand te bieden tegen hittestress en hoosbuien én de maatregelen die nodig zijn in het agrarisch gebied.
Eén van de maatregelen voor de steden zoals Gorinchem,Leerdam, Alblasserdam is het planten van meer groen en het maken van meer water in de steden. Dus samen zorg dragen voor een groen-blauwe leefomgeving. Op deze pagina informeert Blauwzaam over de maatregelen die op stapel staan of in overweging worden genomen.

maatregel 1: bomen met gras temperen toenemende zomerhitte in de stad 

https://www.duurzaamnieuws.nl/bomen-met-gras-temperen-toenemende-zomerhitte-in-de-stad/

           Robinia pseudoacacia