Netwerkmeeting Blauwzaam Convenant 3

Aanmelden:

Aanmelden bij Willem van der Wouden, ambassadeur Energieconvenant 3 ww@zon-en-zo.nl of telefonisch: 088 801555

Locatie:

Zon & Zo Duurzame Oplossingen
Van Hennaertweg 13
2951 CA Alblasserdam

Doel:

Het doel van de bijeenkomst is altijd drieledig:

1.   UITWISSELING VAN ERVARINGEN BINNEN HET CONVENANT

Deze keer zal Hans van der Knaap ingaan op de ervaringen met de andere twee convenanten en bespreekt hij de besparingsactiviteiten en -mogelijkheden voor de deelnemers van EC3.

Hans van der Knaap werkt bij Agentschap.nl en is toegevoegd in het kader van de Green Deal als adviseur voor de drie Energieconvenanten.          

2.   KENNISMAKEN MET HET BEDRIJF VAN DE GASTHEER

Zon & Zo is specialist in opwekken van duurzame zonne- energie. Zon & Zo heeft sinds september een geheel energieneutraal gebouw in Alblasserdam.

3.   NETWERKEN

 

 

 

 

 

Netwerkmeeting Blauwzaam Convenant 3

Datum:

27 november 2013

Tijd:

15.00 - 17.00

Plaats:

Zon & Zo Duurzame Oplossingen

Van Hennaertweg 13, 2952 CA Alblasserdam

 Telefoon: 088 8801555