Zie voor de uitnodiging

Woensdag 19 september 2018 vond er opnieuw een bijeenkomst plaats van de Werkgroep Familiebedrijven van Blauwzaam. Ditmaal was de Werkgroep te gast bij Den Hartog BV in Groot Ammers. Het thema van de avond was “Emotie en communicatie in het familiebedrijf”. Spreker van de avond, Marnix van Bruggen, zette de deelnemers stil bij het feit dat overdracht binnen familiebedrijven niet altijd vanzelfsprekend verloopt en dat communicatie hierin een sleutelrol speelt. Vanuit zijn kennis en ervaring als contextueel adviseur in familiebedrijven maakte hij inzichtelijk wat de communicatie in een familiebedrijf nou precies zo complex maakt. Loyaliteit en erkenning spelen daarin een belangrijke rol. Heeft de overdrager wel gezien dat het kind alles op alles heeft gezet om het bedrijf voort te zetten? Heeft de zoon erkenning gekregen dat hij zijn eigen dromen opzij heeft gezet om in de zaak te komen? Daarnaast speelt mee dat de opvolger vol energie en ambitie wil opbouwen terwijl de overdrager met afnemende energie maar met veel kennis en ervaring vaak meer afwachtende is. Als er niet gecommuniceerd wordt over deze, mogelijk tegenstrijdige, belangen, kan dat een bron van conflict worden. Marnix' duidelijke verhaal gaf handvatten om begrip voor elkaar op te brengen en te snappen hoe je in verbinding komt met elkaar.   De avond bracht veel herkenning bij de deelnemers en de vragen waarmee iedereen naar huis ging, gaven input om de relaties binnen het familiebedrijf met een frisse blik tegemoet te treden.

Zie de inleiding door Piet Spruytenburg 

Piet Spruijtenburg
Net werken
Marnix van Bruggen