JAARVERSLAG 2017

Beste BlauwZamers,
Het jaarverslag 2017 van de Stichting BlauwZaam is gereed en, zoals je ziet, gepubliceerd.
Het jaar 2017 was een jaar vol mooie initiatieven en bijzondere momenten. Ondernemers, organisaties en in toenemende mate particulieren namen diverse initiatieven om de duurzaamheid van onze regio te verbeteren.
In dit Jaarverslag vind je feiten en cijfers over onze financiën en de samenstelling van het Bestuur. Het jaarverslag is wederom een samenwerkingsdocument geworden waaraan verschillende kartrekkers van de werkgroepen een bijdrage hebben geleverd.
Heb je na het lezen van dit jaarverslag vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar  info@blauwzaam.nl 
Suggesties kan het bestuur dan meenemen bij het opstellen van het Jaarverslag van 2018.
Download hier het - Jaarverslag 2017 -
Download hier het - Jaarverslag 2016 -
Download hier het - Jaarverslag 2015 - 

Middelen bieden mogelijkheden

De BlauwZaam driehoek gaat er van uit dat je door samenwerking verder komt in die driehoek. Geld is een middel om dat te bevorderen. Goede doelen en elkaar verder helpen is BlauwZaam.

Geen uitgeschreven visie. Wij zijn het erover eens, dat geld pas kan stromen wanneer BlauwZaam haar meerwaarde aantoont. Daar zijn we nu 7 jaar mee bezig en hopelijk ziet u dit ook. Ziet u dat wij laagdrempelig willen investeren, in uw eigen omgeving. Want onze kinderen kunnen straks ook genieten van de groene weidsheid van ons karakteristieke landschap.

Daarvoor hebben we het  Partnerschap van Blauwzaam opgericht. U begrijpt het: Het inzamelen van privaat geld en creativiteit. Donaties tbv van het algemene doel of gericht ondersteunen van specifieke projecten. Sponsoring. Vriend worden. Alles om ons initiatief gestalte te kunnen geven.

Wilt u vooruit lopen? Ons steunen? Uw eigen toekomst vormen? Neem contact met ons op en wordt Partner

Of voeg de daad bij het woord en maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL72 RABO 0157 3066 66 ten name van Stichting BlauwZaam te Bleskensgraaf. 

(Rabobank Merwestroom, Postbus 33, 3370 AA Herdinxveld-Giessendam)

Wij staan tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53289676

BTW nr. NL8508.25.659.B.01 Indien van Toepassing

ANBI-status

Inmiddels heeft onze stichting een ANBI-status. Dit betekent dat u giften die aan onze stichting zijn gedaan of worden aftrekbaar zijn van de belasting.
U kunt giften overmaken op ons rekeningnummer NL72RABO01573.06.666 t.n.v. Stichting BlauwZaam te Groot-Ammers.

Graag maken wij u opmerkzaam op de mogelijk om ons werk te steunen door middel van een periodieke gift. Een machtiging hiervoor kunt u hier downloaden.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via de adresgegevens genoemd op de website.