Het “Groenste Hart” als een unieke kans voor Vijfheerenlanden

Hei –en Boeicop, juni 2017
- Rolia Wiggelinkhuijsen in gesprek met Frank van Leer -

Stichting BlauwZaam vindt het leuk om haar partners in het zonnetje te zetten met een interview. Zo staan er op de site van BlauwZaam al verschillende interviews, opnames over de ambities van hun duurzame partners.

Dit keer Frank van Leer, directeur/bestuurder van Stichting Groenste Hart, gevestigd te Nieuwland. Frank nodigde mij uit voor een  energieke lunch op het “mooiste terras van de Vijfheerenlanden”. Ver voor die lunchafspraak stuurt hij zijn ambities en de statuten van het “Groenste Hart”. Ik begin dus goed voorbereid aan het gesprek.

In 2019 fuseren Vianen, Leerdam en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Stichting Groenste Hart is een burgerinitiatief, een denktank van inwoners die zich richt op een duurzame en innovatieve ontwikkeling,  behoud van het landschap en stimulering van toerisme in deze nieuwe gemeente. BlauwZaam in het klein? “De thema’s duurzaamheid en innovatie staan ook bij ons centraal” bevestigt Frank. Daarom willen we samenwerken. We mikken echter op een andere doelgroep, de inwoners en richten ons op gedeeltelijk andere thema’s. Het Groenste Hart wil vooral aan de gang met inwoners en in gesprek over de lange termijn visie voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, “de meeste innovatieve, groene gemeente van Nederland”. We hopen zoveel mogelijk mensen te inspireren om juist nu grote stappen te doen. De start van de nieuwe gemeente is daarvoor een prachtig moment – zonde om dat voorbij te laten gaan.

Tegenover mij zit een bevlogen directeur/bestuurder.
Hoe uniek is deze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden? Ik loop nu 6 jaar mee met Stichting BlauwZaam, kom dagelijks in deze nieuwe gemeente en nieuwsgierig naar zijn antwoord. Ik voel enige scepsis in mijzelf. Frank steekt van wal: centraal in Nederland, prachtige iconen zoals Vianen en Leerdam. En met Zederik erbij “een driehoek van groen” met een uniek stuk landschap. Een potentiële toplocatie mits de unieke positionering als Groenste Hart wordt opgepakt, uitgedragen en optimaal benut. Daar ligt ook één van de belangrijkste drijfveren van Frank om deze Stichting op te richten. De komende jaren moeten er veel keuzes worden gemaakt op allerlei gebieden. En die keuzes zijn bepalend voor de toekomst.

Hoe ziet de toekomst er volgens hem uit en wat gaat de Stichting doen?
De Stichting ziet een toekomst voor ons waarbij onze groene driehoek voedsel produceert dat hoogwaardig en duurzaam is geproduceerd met aandacht voor de biodiversiteit en het unieke polderlandschap. De term Kringlooplandbouw valt. Ook de “groene ruimte” is uniek, waar we zuinig op zijn: het typische landschap met de knotwilgen, de unieke ligging aan de Linge (één van de mooiste riviertjes van Nederland), natuurgebieden met zeldzame plantensoorten en wandel- en fietspaden, enkele van de laatste hoogstamboomgaarden van het hele rivierengebied (dankzij vele vrijwilligers), de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een uniek areaal voor weidevogels (één van de allerlaatste gebieden in Nederland - en de wereld - voor de grutto  (dankzij vogelvriendelijke boeren). Allemaal waarden waar dit gebied zijn identiteit aan ontleent. Allemaal potentie ook voor zowel een hoogwaardig en onderscheidend woonmilieu als voor recreatie en toerisme.

Maar... Frank, kunnen we daarvan bestaan?
Is dit voldoende om een lokale economie omheen te bouwen? Wordt er voldoende geld verdiend? Kunnen we nog groeien zonder dat  dit ten koste gaat van natuur, landschap en welzijn? Hij ziet mijn twijfel. Voorwaarde om de juiste economische activiteiten aan te trekken is juist “Het groenste hart”, hét vliegwiel voor groene innovatie. Speerpunten voor die groene economie worden duurzaamheid en innovatie, soortenrijk cultuurlandschap en toerisme.

Dat is ook waarom de Stichting graag wil samenwerken met alle geledingen van de bevolking en overheden: bewoners, ondernemers, politieke partijen, gemeentelijke instanties, verenigingen en stichtingen.  Meelopen en samenwerken met BlauwZaam en andere regionale initiatieven, meedenken en meedoen. Daar waar mogelijk verbindingen leggen en er gezamenlijk voor zorgen, dat duurzaamheid en innovatie stevig verankerd worden en centraal staan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Noem eens wat dingen die we over 5 jaar kunnen zien dankzij jullie Stichting?

Het floept er allemaal uit: veel meer zonnepanelen, een windmolen in Everdingen, werken aan een eigen lokale boerencoöperatie , groene linten, duurzame landbouw met vogelvriendelijk weidebeheer, flexibilisering van het waterpeil, meer bos, ontwikkeling van Leerdam tot glasicoon, ontwikkeling van een bezoekerscentrum  aan de Zouweboezem en liefst ook aan de Diefdijk en op lange termijn ook een treinverbinding Breda-Utrecht langs de A27.

Frank heeft veel ervaring met wervingscampagnes voor 'Goede Doelen' en non-profit instellingen, radio- en TV commercials, voorlichtingsfilms, internet- en radio campagnes.
Ondertussen is Frank lid geworden van de werkgroep communicatie & PR.