Inspiratie ontbijt - Hoe geef je handen en voeten als MKB'er aan MVO?

Uit de enquête van het voorjaar die Blauwzaam heeft gehouden onder de bezoekers van het symposium bleek vooral dat ondernemers graag geïnformeerd worden, hoe je het proces van duurzaamheid opstart in je bedrijf en hoe je het dan handen en voeten geeft.  Met name MKB bedrijven werken (nog) niet met een gecertificeerd systeem en het lijkt alsof ze zelf “het wiel moeten uitvinden”.   Grotere bedrijven kunnen werken met de MVO Prestatieladder, waarin  7 MVO thema’s zijn  uitgewerkt  in 33 indicatoren.  De overheid  eist steeds vaker eisen t.a.v. duurzaam ondernemen. Dus vooral bedrijven die aan de overheid leveren zijn gebaat bij het concretiseren van MVO in het bedrijf. Er zijn ook nog andere mogelijkheden zoals de MVO zelfverklaring, (ook) gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn, maar dan zonder certificering. Er is dus geen verplichting tot verificatie of inspectie. Positief is dat een organisatie aan de slag kan met MVO zonder certificeringkosten te hoeven betalen. Nadeel is dat een bedrijf snel kan claimen MVO te zijn, ook wanneer dat feitelijk niet zo is. 

Wat kunt u verwachten tijdens dit ontbijt?

In dit inspiratieontbijt neemt Geert Jan Prins ons mee in de wereld van de MVO Prestatieladder en de MVO Zelfverklaring en geeft hij concrete mogelijkheden aan hoe je als MKB bedrijf kan starten met een MVO duurzaamheidplan.  Hij bespreekt de dilemma’s, de voordelen, welke stappen je moeten doorlopen en de lengte van het proces. Maar hij komt vooral met concrete voorbeelden uit de praktijk, die laten zien hoe je als bedrijf(je) alleen of samen invulling kunt geven aan de 7 MVO hoofdthema’s . Maar voor hem staat één ding vast: de  directie zelf moet de leiding nemen.

We onderzoeken zelfs op het ontbijt de mogelijkheid of het zinvol is om met een aantal ondernemers samen onder leiding van Geert  Jan een MVO convenant te sluiten en de complexe weg  gezamenlijk af te leggen.

Geert Jan heeft ruime ervaring met het begeleiden van grote bedrijven bij de invoering van de prestatieladder in deze regio. Hij werkt o.a. bij Mourik Groot Ammers en op dit moment ook bij Baars in Nieuwland. Daarnaast begeleidt hij o.m. Arte di Granito B.V. uit Helmond, Pongers B.V. te Rijssen en Prins Bouw B.V. te ’t Harde. Geert Jan is Managing Consultant van Will2Sustain.

Will2Sustain (W2S) is in oktober 2009 opgericht met de doelstelling om bedrijven en organisaties te helpen concreet handen en voeten te geven aan verduurzaming. W2S heeft inmiddels ervaring opgebouwd in het begeleiden en ondersteunen van certificeringtrajecten (MVO, milieu, CO2), maatschappelijke jaarverslaglegging, maar ook internationale samenwerking. W2S is een eenmanszaak. Geert Jan Prins heeft ruime ervaring in het geven van presentaties en begeleiden van workshops over duurzame ontwikkeling en MVO.

Datum:

13 juli 2012

Tijd:

07.30 - 09.30

Plaats:

Fa. C.M. Baars & Zn B.V., Zijlkade 20a, 4243 JE Nieuwland

Kosten:

André Baars en Geert Jan Prins bieden U dit inspiratieontbijt aan. Zij willen van “onderop”laten zien dat Blauwzaam voor hen een goed en vooruitstrevend platform is waar binnen ze met hun onderneming/ organisatie verder kunnen komen.

Opgave:

Klik hier om u op te geven. Let op bij dit ontbijt is een maximum van 25 deelnemers. Wees er dus snel bij!

 

Waar start je als ondernemer met duurzaamheid

Programma voor dit inspiratie ontbijt.

  1. Inleiding met presentatie en stellingen; Een inleidende presentatie gekoppeld met een aantal stellingen.
  2. Oefening stakeholder management; Elk aanwezig bedrijf stelt een eigen stakeholder inventarisatie op
  3. Brainstorm; Gezamenlijk brainstormen over mogelijke vormen van stakeholder management
  4. Een eigen MVO profiel maken; nulmeting per b.v. / organisatie
  5. Afsluiting.

Aansluitend is het mogelijk om het bedrijf van Baars te bezoeken.

André Baars toont in een rondleiding zijn weg in MVO land

C.M. Baars & Zn. B.V. is een middelgroot familiebedrijf, opgericht in 1934 als taxi - en loonwerkbedrijf. Sinds de jaren ’60 actief als Transportbedrijfen Aannemingsbedrijf GWW op het gebied van Infra, Civiel en Milieuwerken.  Momenteel met een transportvestiging in Duitsland en 50% eigenaar van KLAAR baggertechnieken b.v. met ook een vestiging in Duitsland. Door innovatievere aanbestedingsvormen, concurrerende markt, strakker beleid op kostenbeheersing het proces gestart voor behalen trede 3 op CO2 prestatie ladder. Tevens stappen gezet tot het verkrijgen van de MVO zelferkenning  om zo een groter onderscheidend vermogen te krijgen in de markt. De totale organisatie is circa 120 mensen groot.