Heldere kijk op innoveren door circulair te ondernemen.

Het BlauwZaam Symposium VII stond in het teken van het bewust worden van de noodzaak van een circulaire economie en de innovaties die daarmee gepaard gaan. In het hoofdkantoor van de Rabobank in Gorinchem waren op donderdag 26 oktober 2017 ruim 120 symposiumgangers getuige van de forse stappen die ondernemers uit de regio Alblasserwaard / Vijheerenlanden op dit gebied nemen.

Voor de pauze was het gastspreker Stefaan Vandist die dat bewustwordingsproces bij de aanwezigen flink aanwakkerde. In een bevlogen presentatie die doorspekt was van humor en realiteit prees hij het circulair ondernemen bij elke ondernemer aan, aangetoond met voorbeelden. Zijn afsluitende woorden “And what will we do next Monday?” waren voor dagvoorzitter Gerard de Winter meer dan genoeg aanleiding om de ondernemersmarkt en de circulaire proeverij in te leiden en aan te kondigen.

BlauwZaam heeft deze zevende editie van het jaarlijkse Symposium georganiseerd in samenwerking met de Rabobank en VNO-NCW AV. Drie samenwerkende partijen waarvan vertegenwoordigers aan het begin van de middag al door Gerard de Winter werden geïnterviewd over hun samenwerking.

Tijdens de ondernemersmarkt werd de aanwezige ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en overheid volop gelegenheid geboden hun contacten met anderen te versterken en uit te breiden. Netwerken is een zeer belangrijk onderdeel van BlauwZaam en mede dankzij dat netwerken heeft BlauwZaam een aanzienlijke lijst partners opgebouwd, leden die de Stichting jaarlijks steunen met een financiële bijdrage en zo voor een groot deel zorgen dat de Stichting haar werk kan doen.

Uniek op het Symposium was de Circulaire Proeverij. Verschillende ondernemers lieten met voorbeelden zien hoe zij met hun innovaties en businessmodellen nieuwe ketens vormen, belangrijke schakels in de circulaire economie. De bevestiging van hun intenties werd onderstreept door de ondertekening van het BlauwZaam Convenant Circulai Ondernemen. Meer dan 20 partners van BlauwZaam trekken de komende drie jaar gezamenlijk op om circulaire innovatie binnen hun bedrijven vorm te geven.

Na alle serieuze (en humoristische) zaken was het afsluitende buffet, verzorgd door Hutten en aangeboden door de Rabobank, een werkelijk toppunt van culinair genieten van duurzame producten.