KICK OFF CONVENANT CIRCULAIR ONDERNEMERSCHAP

23 JANUARI 2017
19.30 UUR
WELLANTCOLLEGE - OTTOLAND


Nieuwsgierig naar de kansen van Circulair Ondernemerschap voor uw organisatie?

Meld u dan aan voor de inspiratieavond van BlauwZaam op 23 januari 2017


Heeft u een ondernemende organisatie en wilt u samen met anderen de kansen van circulair ondernemerschap onderzoeken en benutten? Dan is de inspiratieavond op 23 januari a.s., in de Week van de Circulaire Economie, beslist iets voor u. Deze avond organiseert Stichting BlauwZaam een kick-off die het ontstaan van innovatief, circulair ondernemerschap in onze regio stimuleert en zichtbaar maakt wat er op dit vlak allemaal al gebeurt. Bovendien gaan we na of er draagvlak is voor een Convenant Circulaire Economie, een succesformule van Blauwzaam om dingen in beweging te krijgen.

Wat is Circulair Ondernemerschap?
Circulair Ondernemerschap is een vorm van waardecreatie waarbij gebruik gemaakt wordt van de kansen om kringlopen te sluiten, verspilling tegen te gaan en met reststromen nieuwe producten te maken. In Circulair Ondernemerschap komen innovatie, ketensamenwerking en dienstverlening samen en is kennisuitwisseling en samenwerking essentieel. Typisch een onderwerp voor BlauwZaam dus.

Waarom een inspiratieavond?
De term ‘circulaire economie’ roept nog veel vragen op. Wat houdt het precies in? Wat betekent het voor mijn organisatie? Wat kan ik er concreet mee? En vooral: hoe begin ik? Op deze inspiratieavond gaan we op zoek naar antwoorden, laten we ons inspireren door concrete voorbeelden uit de streek en stippelen we gezamenlijk een route uit om de kansen van circulair ondernemerschap verder te onderzoeken en te benutten. Daarnaast is er ruimte om uw droom voor een circulair businessmodel te delen. Onze droom is dat deze sessie leidt tot een nieuw BlauwZaam convenant – het Convenant Circulair Ondernemen in de AV.

Tot 23 januari!

Aad den Boer
Gerard de Winter
Petra Verhaaf
Remco Dupuis
Sjaak Kreeft
Lisanne Addink
Rolia Wiggelinkhuijsen

Het programma

19:30 uur     Inloop
20:00 uur     Inleiding: Wat is Circulair Ondernemerschap, welke kansen biedt dat voor de streek en hoe zou dat kunnen werken?
20:30 uur    Inspirerende voorbeelden van circulaire ondernemers uit de streek
21:15 uur    Droompitches: waar droomt u van als (potentieel) circulair ondernemer?
21:30 uur     Handen uit de mouwen: BlauwZaam overweegt een Convenant Circulair Ondernemen.
Wie doet er mee?
22:00 uur    Afronding

Kortom:
1)    Noteer in uw agenda: 23 januari 2017 bij het Wellantcollege de Bossekamp, B 140 te Ottoland.
2)    Meldt u aan via info@blauwzaam.nl.
3)    Geef tevens bij de aanmelding aan of u een idee of droom wilt pitchen. Bij veel aangemelde droompitches maken wij een selectie.

  23 JANUARI 2017

  19.30 UUR

  WELLANTCOLLEGE
  Bossekamp, B 140
  OTTOLAND