GROEN VERBINDT
Bijeenkomst 20 september 2017 
Start 19.00 op Flyover in Sliedrecht (*1) met magnifiek uitzicht op Recreatief Knooppunt Sliedrecht (RKS)
Cor van Dijk en Gabby Prevo projectleiders RKS vertellen daar over hun ambities
Vervolg om 20.00 uur in Griendencollege Sliedrecht  (*2)

* 1 Fly over : De fly-over kruising Provincialeweg (N482), Stationsplein die daar overgaat in de Sportlaan (tegenover zwembad de Lockhorst)
*2 Griendencollege,  Sliedrecht Prof. Kamerlingh Onneslaan 109, Sliedrecht

Beste Groen Verbinders, 

Op de vorige bijeenkomst op 20 juni bij het Wellant in Gorinchem zijn jullie gestart met kennismaken met elkaar en elkaars projecten. Naast ins en outs van elkaars initiatieven is het de bedoeling samenwerkingsmogelijkheden te benutten en daarvoor hebben jullie elkaar - als het goed is - in de zomerperiode opgezocht.

Agenda: 

1.       Presentaties
Op 20 September borduren we daar op voort. Van jullie vragen we om per themagroep een presentatie voor te bereiden waarin jullie laten zien waar de verbindingen tussen jullie activiteiten, ervaringen en vaardigheden in zitten én hoe jullie denken gezamenlijke kansen te verzilveren. De presentatie mag de vorm hebben die jullie kiezen, maar moet kort en krachtig zijn (niet veel langer dan 2 á 3 minuten). Middels deze presentatie informeren jullie de andere groepen waar jullie mee bezig zijn, krijgen we allen overzicht over wat er binnen “Groen Verbindt” gebeurt en kunnen anderen aanhaken. 

Deze groepen zijn op 20 juni rondom de volgende vier thema’s gevormd en staan open voor aanvulling:

I: VERSTERKING LANDSCHAP (LANDSCHAP)

 

 • Laura de Graaff, Gemeente Molenwaard Aankleding dorpsgezichten
 • Paul Moerman, Gemeente Molenwaard Aankleding dorpsgezichten
 • Dick de Jong, Den Hâneker Tentoonstelling Het landschap van AV
 • Ton Schüller, Wellant College Beeldkwaliteit AV in het onderwijs
 • Henny Willems, Provincie Zuid-Holland, landschapsarchitect
 • Jan Nathan Rozendaal, gemeente Papendrecht, Slobbegors
 • Gina Looijenga, Provincie Zuid-Holland

 

 

II:  ROUTENETWERK (POLDERBELEVING)


 

 • Cor van Dijk en Gabby Prevo, Gemeente Sliedrecht  Ruiterpad en Recreatief Knooppunt Sliedrecht
 • Ab Wessels, Wellant College Lammetjeswiel/blauwgroen fundament
 • Danielle Wijnen, gemeente Papendrecht (projectleider/kartrekker) Slobbegors
 • Rien Hartog, gemeente Leerdam Stadspark Leerdam
 • Esther Dijkstra, Stichitng Blauwzaam Routenetwerk Prachtlint 2.0

 

 

III: CIRCULAIRE ECONOMIE (GROENE ENERGIE)


 

 • Ad Zondervan, Wellant College
 • Roeland Buysse, Wellantcollege voorzitter gebiedscoalitie
 • Rolia Wiggelinkhuijsen, Stichting Blauwzaam lid gebiedscoalitie
 • Jan Boele, Graafstroom Kaas Experience
 • Peter de Wit, Wellantcollege, Geen Tak De Streek Uit
 • Martijn Hildebrand, Provincie Zuid-Holland, Energietransitie 

 

IV: GROEN/BLAUWE DOORADERING (WATER)


 

 • Robert van Opdorp, gemeente Zederik Prachtlint Meerkerk  en Waterberging Lexmond en Ameide
 • Peter Kwakernaak, Blauwzaam Blauw Groen fundament
 • Inez Wissingh, Waterschap Rievierenland Blauw Groen fundament
 • Joke Kramer, Stichting Groene Hart Historische thema routes
 • Richard Slagboom,Stichting Blauwzaam  Prachtlint 2.0

 

2.      Werken aan concrete plannen olv Lidwien Reyn

De meeste projecten en verbindingen zijn van start, maar nog kwetsbaar. Hoe versterken we elkaar pragmatisch en concreet. We concentreren ons op de inhoud. Lidwien presenteert een leidraad om stappen verder te komen en het bruisende enthousiasme vast te houden en de voortgang te bevorderen.


3.      Plenaire afsluiting

20 december is onze volgende bijeenkomst.

- Wie wordt de gastheer of gastvrouw en neemt ons mee in het project?

- Welke vragen willen we voor 20 december oplossen?

- Welke items willen we op 20 december beslist behandelen?


!!!!! Willen jullie je aanmelden bij mij? en indien mogelijk bij afwezigheid voor een vervanger zorgen.

 

Rolia Wiggelinkhuijsen, info@gebiedsdeal.nl 

 

 

 

Datum:  

20 september 2017

Tijd:        

Start 19.00 op Flyover in Sliedrecht *1

Vervolg om 20.00 uur in Griendencollege Sliedrecht  *2

* 1 Fly over : De fly-over kruising Provincialeweg (N482), Stationsplein die daar overgaat in de Sportlaan (tegenover zwembad de Lockhorst)
*2 Griendencollege,  Sliedrecht Prof. Kamerlingh Onneslaan 109, Sliedrecht

Gastheer:   Cor van Dijk, gemeente Sliedrecht

Gastvrouw: Gabby Prevo, gemeente Sliedrecht