SYMPOSIUM VIII

THEMA: BLAUWZAAM 2.0 DUURZAAM DOOR

Datum: donderdag 25 oktober 2018
Tijd: 12.30 uur t/m 18.000 uur (inclusief lunch en borrel)
Locatie: Wellantcollege De Bossekamp, B140, Ottoland

Verslag 
Presentaties zijn hier te downloaden
Fotogalerij 

 

Catering werd verzorgd door De Bourgondiër (zie verderop) en leerlingen en docent van Wellant Bossekamp!

De lat ligt hoog…

.Vorig jaar een daverend succes met het thema Circulaire Economie en talrijke sprekers die ons hierover informeerden en inspireerden.
Dus inderdaad, de lat ligt dus hoog…

Elk jaar viert BlauwZaam zijn hoogtepunten met de partners en belangstellenden tijdens het, dat mogen we nu wel stellen, jaarlijkse Symposium. Dit jaar alweer voor de 8ste keer.

Thema: Blauwzaam 2.0 in ontwikkeling:  Duurzaam Door 

Op 25 oktober geen centraal thema met sprekers. Nee, wij willen onze partners, genodigden en geïnteresseerde gasten meenemen naar de activiteiten van de komende 5 jaar. En wij willen graag daarover hun mening horen. 

Het idee van het Bestuur is om de komende 5 jaar te werken aan 4 centrale thema’s: Circulaire Economie, Het Nieuwe Wonen, Blauw-Groen en Happy People.Over deze 4 thema's wordt op het symposium door leden van verschillenden BlauwZaam werkgroepen gepitcht. Zij presenteren hun plannen. Elke pitch wordt afgewisseld met een netwerkmoment. Hierin gaan we in gesprek onder het genot van ... over de haalbaarheid van de gepitchte plannen.  

Het programma voor het BlauwZaam Symposium VIII is bekend. De thema’s krijgen hun invulling

Circulaire Economie: De werkgroep wil nieuwe, innovatieve circulaire ketens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden laten ontstaan. Zowel binnen de bedrijfsvoering van individuele organisaties én – vooral – tussen partners van Blauwzaam onderling. Komend jaar wil de groep graag minimaal één en het liefst twee concepten in gang zetten. Daarmee maken we het thema ‘Circulaire Economie’ concreet en stimuleren we andere bedrijven hier ook mee aan de slag te gaan.

Het Nieuwe Bouwen
: Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en  warmtetransitie. Het Nieuwe Bouwen wordt steeds meer een integraal proces waarin wijken heel divers worden opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. Ook in de utiliteitsbouw worden grote stappen gezet naar klimaatneutraal. Op het symposium geeft de werkgroep een inkijkje met inspirerende regionale voorbeelden.

Blauw-Groen
: Het landschap staat onder druk. De komende 5 jaar krijgen we te maken met uitbreidingen van de A15 en A27, worden er nieuwe wijken opgeleverd. Hittestress  en hoosbuien vragen om een antwoord. De biodiversiteit in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is dramatisch laag tov de landelijke cijfers. We willen de bodemdaling vertragen  en meedenken over nieuwe kansen voor de landbouw? En natuurlijk geven wij de natuur een stem door te laten wij laten zien hoever we zijn met ons Prachtlint en wat wij de komende 5 jaar samen met jou willen realiseren.

Happy People: ‘Een goed functionerende arbeidsmarkt’ verdient een plek in de top 5 van belangrijke thema’s voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Goede contacten met het onderwijs zijn daarin essentieel. Belangrijk voor de komende jaren is hoe wij mensen kunnen blijven binden en kunnen behouden voor de regio. En hoe we op een moderne manier de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt kunnen blijven bijhouden. 

En natuurlijk: NETWERKEN
•    een hapje & drankje
•    tijd om elkaar echt te spreken, te leren kennen, kennis te delen

Kortom, de beste kans om duurzaam bij te tanken!

Dagvoorzitter: Jan van Heukelum

Jan is vanaf het begin van het ontstaan betrokken bij BlauwZaam. Als directeur van het Groene Wellant onderwijs zette hij zich in om leerlingen/studenten te koppelen aan het bedrijfsleven. Hij bood ook twee maal onderdak aan het symposium.

Eenmaal in het bestuur van BlauwZaam werd hij nog actiever om bedrijfsleven, overheid en onderwijs te koppelen. Hij is actief geweest voor BlauwZaam vanaf het begin tot 2017. Hij legde zijn functie neer toen hij benoemd werd als directeur van het SCG Willem de Zwijger in Schoonhoven.

Daar werd hij één van de kartrekkers van WaardZaam, een netwerkorganisatie die in samenwerking met BlauwZaam de duurzame activiteiten organiseert in de Krimpenerwaard.

Niet onbelangrijk: de catering!

De catering tijdens het Symposium wordt verzorgd door Berry Bresser van De Bourgondiër Hardinxveld Giessendam.

BlauwZaam Symposium VIII in de pers

Het Kontakt plaatste een artikel over de BlauwZame gebroeders De Winter in de editie van 18 oktober 2018.

(Klik op de afbeelding voor een groter beeld).