Bijeenkomst Energieconvenant II

====================================

Datum:

29 augustus 2012

Tijd:

16:00 - 17:30 uur

Plaats:

Stadhuis Leerdam, gastheer: gemeente Leerdam

Type:

Dit is een open bijeenkomst

 

 

 

 

   

Training en uitleg van de milieubarometer door Stimular

Op 8 februari 2013 verwachten wij de deelnemers van Energieconvenant 2 bij het invullen van de milieubarometer voor 2011 en daar waar mogelijk over 2012. Stimular zal deze sessie leiden. Studenten van de Avans Hogeschool zullen hun bevindingen bij de verschillende ondernemers laten zien. 

De bijeenkomst is op het Heerenlandencollege in Leerdam. Inloop vanaf 14.00. Uiterlijk 14.30 wordt gestart. De bijeenkomst duurt ongeveer tot 17.00.