De belangrijke schakel voor het bewerkstelligen van onze BlauwZame doelen

Nieuwe eisen, nieuwe taken. Partijen die zelf initiatieven nemen en daarna de overheid om extra ondersteuning vragen. Het zijn veranderingen die veel vragen om een effectieve drie-eenheid te vormen: Ondernemers - Onderwijs - Overheid

Zoals BlauwZaam denken en doen. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat de overheid in onze regio BlauwZaam een warm hart toedraagt. Zo hebben gemeentes zich meerdere malen opgeworpen als kartrekker van convenanten en groeit het besef dat de BaluwZame doelen alleen door samenwerking worden gerealiseerd.

Ben je ook trots op het duurzaamheidsprogramma van je gemeente of heb je een leuk interview of tekst over jezelf en je missie? Lever die dan in via de mail bij info@blauwzaam.nl. Graag in Word en met een foto.