CO2 prestatieladder: Energiemanagement in de praktijk

 

Bedrijven zijn op zoek naar handvatten om praktisch invulling te geven aan verduurzaming. In deze kennissessie introduceert Geert Jan Prins, duurzaamheidadviseur van Will2Sustain, een aantal veelgebruikte instrumenten waaronder de MVO Prestatieladder, MVO Zelfverklaring, ISO 14001 en de CO2 Prestatieladder. De heer Prins gaat hierbij in op zijn ervaringen vanuit de praktijk, presenteert de hoofdelementen en de voors en tegens.


Speciale aandacht zal er zijn voor de CO2 Prestatieladder, een veelgebruikte norm voor energiemanagement. Waarom is deze norm ontstaan? Wat zijn de belangrijkste eisen? Wat moet je als bedrijf doen om een certificaat te halen? Wat is de meerwaarde van deze norm in vergelijking met andere instrumenten? Wat zijn belangrijke hulpmiddelen?

Tenslotte worden 'duurzame dilemma's besproken waar ondernemers mee te maken krijgen bij hun ambities om concreet te gaan verduurzamen.

De kennissessie is participatief. De heer Prins zal voor elk onderwerp kort het kader schetsen, maar u gaat zelf ook aan de slag. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 25 en bedrijven hebben, gezien de inhoud van de sessie, een streepje voor.

Geert Jan Prins is in de regio actief o.a. bij firma Mourik (energieconvenant 1)en firma Baars (Energieconvenant 2) met de bedrijfsmatige invoering van de CO2 prestatieladder. Geert Jan is de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij de vormgeving van het symposium. 
 

Datum:

 11 juli

Tijd:

 19.30 - 21.30 (uitloop tot 22.00)

Plaats:

  Ambachtsweg 4, 2964LG Groot-Ammers

Type: 

Kennissessie over o.a. de CO2 prestatieladder, verzorgd door Geert Jan Prins

opgeven via email bij info@blauwzaam.nl

of via telefoon 0345642530

Kosten :

  € 50, - worden achteraf gefactureerd.