Vreugdenhil wil klimaatneutraal worden en gaat graag met jullie in gesprek over de kansen en mogelijkheden!

'Huiswerk' opsturen naar Rolia: info@blauwzaam.nl 

Aan- of afmelden bij
Christien Pennings: christien.pennings@vreugdenhil.nl 

Dit is onze voorlaatste bijeenkomst van Energieconvenant IV, in het jaar waarin we de balans opmaken van onze inzet voor energiebesparing en de duurzame energieopwek.

Vreugdenhil is een grootverbruiker van energie. Zij doen er alles aan om dit terug te brengen door processen te veranderen en andere machines te installeren. En dit jaar hopen zij de vruchten te plukken van hun nieuwe productietoren.

Het programma:

15.00  Inloop met koffie en thee.
15.30  Ontvangst en start van het programma met nadruk op Klimaatneutraal.        

* Toelichting duurzaamheidsbeleid waaronder energieverbruik Vreugdenhil      
* Debat over klimaatneutraal: (graag voorbereiden door de antwoorden op onderstaande vragen uiterlijk 15 maart te mailen naar Rolia)

17.00 Mededelingen van Rolia:
Milieubarometer:
- Denken jullie aan het stappenplan voor het inleveren van de milieubarometer: 15 maart eerste deadline.
- Wat zijn jullie voorzichtige conclusies: halen we de 10% en welke maatregelen hebben jullie getroffen?
Algemeen van BlauwZaam:
- Het convenant circulaire economie gaat van start: 23 maart kan je aansluiten
- Hebben jullie je aangemeld voor de Nieuwsbrief?

17.15  Afsluiting met hapje en borrel en nieuwe gastheer bepalen voor de laatste bijeenkomst.  

Huiswerk:

  1. Gebruik je duurzame energie, zo ja wat en wat is je ambitie voor de komende jaren?
  2. Welke vormen van duurzame energie zie je als meest kansrijk voor jouw bedrijf (leg uit; wat is nog nodig)?
  3. Welke vormen van duurzame energie zie je als meest kansrijk voor Gorinchem (leg uit; wat is nog nodig)
  4. Streef jezelf ook naar klimaatneutraal? Welke beren op de weg zie je?

Wij (Bas, Christien en Rolia) maken op basis daarvan een aantal stellingen.

Deze stellingen krijgen jullie ter voorbereiding op de bijeenkomst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:       23 maart 2017

Waar:          Vreugdenhil 
                   Timorstraat 22,
                   4202 MA Gorinchem

Inloop:        15.00
Start:          15.30

Gastvrouw:   Christien Pennings
Gastheer:      Bas Pellikaan

Melden bij de slagbomen, parkeren in de parkeervakken en melden bij de receptie aan de achterkant (Merwedezijde)