De naam: BlauwZaam

BlauwZaam is een samenvoeging van Blauw en Zaam.
Dat betekent dat we in ons DNA uitgaan van de principes van de Blauwe Economie  en van de doelen van Duurzaamheid. 

Lees meer over Blauwe Economie

Lees meer over Duurzaamheid, de 17 doelen die je deelt

Het logo

Het logo van BlauwZaam bestaat uit drie kleuren: groen, blauw en paars. Zij vertegenwoordigen de drie P's van duurzame ontwikkeling. De paarse P staat voor People. De groene P zijn de activiteiten die we ontwikkelen om de Planet te beschermen. De blauwe P staat voor Profit, ervan uitgaande dat er winst gedraaid moet worden voor de continuïteit van een bedrijf, maar dat de vragen wat we met de winst doen en hoe de winst tot stand gekomen is daarbij essentieel zijn. 

Deze drie P's te integreren is dé uitdaging voor de Stichting en haar partners. 

De regio

BlauwZaam ontwikkelt haar activiteiten in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Bedrijven aangrenzend aan deze regio kunnen ook aanhaken.