Diderik Samson spreekt bemoedigende woorden

Regionale Energie Strategie
De gemeenten Molenlanden en Gorinchem maken een regionale energiestrategie (RES) voor de Alblasserwaard. Daarmee wordt mede invulling gegeven aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, zoals vastgelegd in het (concept) Klimaatakkoord. De RES wordt gemaakt voor de periode tot 2030. Dit gebeurt samen met inwoners, energie-en kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. Op 21 januari vond de start plaats in het gastvrije en duurzame Fortes Lyceum met een selectie van alle betrokken partijen. Lees hier het verslag.  

Meepraten kan in werkateliers 

Wanneer en waar:

  • 11 februari 2019, 19.00 – 21.30 Zalencentrum De Til, Giessenburg.Breestraat 1, 3381 BS Giessenburg
  • 25 maart 2019, 19.00 – 21.30 Stadhuis Gorinchem. Stadhuisplein 1, Gorinchem

Aanmelden noodzakelijk

Actief meedenken met workshops
Inspirerende woorden van Diderik Samson en wethouder Eelke Kraaijeveld
Er was veel interesse