UITNODIGING ‘NATUURLIJK BEDRIJVENTERREIN’
GORINCHEM-OOST II
18 JUNI 2015

Onlangs heeft een kudde schapen zich tegoed gedaan aan het gras van een aantal percelen langs de Franklingweg in Gorinchem-Oost. U heeft het wellicht gezien. Deze schapen hebben de percelen voorbereid op een leuk evenement dat op 18 juni a.s. ter plekke plaatsvindt. Wij nodigen u hiermee graag uit voor deze happening.
 
Aanleiding
Op initiatief van gemeente Gorinchem en Stichting BlauwZaam wordt op en rond 18 juni a.s. een aantal nog ongebruikte percelen aan de Franklinweg ingezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel. Dit streekeigen bloemenmengsel is speciaal door BlauwZaam ontwikkeld om een bijen- en vlinderlint te realiseren door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt, krijgt de recreant een mooier decor en wordt aandacht gevraagd voor het belang van een duurzame woon- en werkomgeving.
 
Inzaaien Franklinweg
Gemeente Gorinchem vindt het belangrijk dat kleurrijke natuur en biodiversiteit ook op een bedrijventerrein zichtbaar is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit ook goed is voor de medewerkers en de uitstraling van het gebied. Ze wil tevens bedrijven stimuleren om duurzaam aan de slag te gaan. Het inzaaien van de Franklinweg is een goed moment op dat onder de aandacht te brengen. Het inzaaien wordt mede mogelijk gemaakt door de bedrijven Merford en Blokland Metaalbewerking, Gemeente Gorinchem, Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Provincie Zuid-Holland.
 
Programma
Het programma op 18 juni ziet er als volgt uit:
 
14:00 uur  Educatief gedeelte met leerlingen van basisschool J.P. Waale:
Demonstratie bijenleskist Natuurcentrum Gorinchem
Demonstratie begrazing met schaapsherder Huug Hagoort
Demonstratie zwermbrigade door de lokale imkers (incl. bijenvolk)
Bloemzaadbommetjes maken t.b.v. de inzaai-actie
 
15:00 uur  Officieel gedeelte met diverse vertegenwoordigers:
Korte toelichting bij het project Blauwzaam Lint door projectleider Gerard de Winter
Officiële inzaai-actie door wethouder Arjen Rijsdijk
Uitreiking cheque Coöperatiefonds Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden door directeur Walter Buijs
 
Wereldwinkel Arkel verzorgt een gezond hapje en een drankje voor de kinderen. Rabobank  Alblasserwaard Vijfheerenlanden zorgt voor de koffie en de thee en een afsluitende borrel.
 
U bent van harte welkom!
 
Hartelijke groet,
 
Namens de organisatie,
Johan Sterk (06 13500308) en Gerard de Winter (06 38610455)