BlauwZaam Commissies

De BlauwZaam commissies  leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de regio door het delen van hun kennis, het ondersteunen van de werkgroepen en de evenementen. Zij verzorgen de Nieuwsbrieven. Door Blauwzaam-breed input te vragen hiervoor bij de Werkgroepen. Commissies werken dus Blauwzaam breed. Zij formuleren net als de werkgroepen hun doelen en resultaten en proberen die, samen met het bestuur en met de werkgroepen, dichterbij te brengen. Zij komen regelmatig bij elkaar en bereiden samen met de werkgroepen kennissessies, symposia en ondersteunende projecten voor. Samenwerking met andere organisaties hebben net zoals bij de werkgroepen een hoge prioriteit.