Duurzaam aanbesteden en duurzaam inkopen door de overheid

Hei-en Boeicop, 22 mei 2012

Geachte wethouders, beleidsmedewerkers en inschrijvers voor het seminar,

Hierbij nodigt de werkgroep Bouwen en Wonen van de Stichting Blauwzaam U uit voor :

Een seminar duurzaam aanbesteden en inkopen

De invulling van de seminar wordt verzorgd door de stichting Blauwzaam in samenwerking van met  United Quality.

Wij willen met jullie actief werken aan  deze tak van duurzaamheid en hebben de volgende agenda:

1. Opening door de werkgroep: Hierbij nog even een kleine terugblik op het ontstaan van Bauwzaam, een duurzame ontwikkeling en inrichting van de A&V, alsmede op de conclusie van de twee overleggen met de wethouders in 2011: starten met een A&V-brede oriëntatie op duurzaam inkopen en aanbesteden.

2. Introductie en inleiding United Quality: op verzoek van de werkgroep neemt Hans Ploeger , Supportant en Managing Partner van dit advies-buro uit Gorinchem, ons mee in MVO-land ,  Tripple P –en SROI-denken. Waar hebben we het over?

3. Als het gaat om MVO-beleid: welke doelstellingen hebben overheid, semi-overheid, gemeenten en particuliere sector ( gevoed vanuit de twee duurzaamheidsbeleids-hoofdlijnen CO2-reductie en verbetering Luchtkwaliteit) ? En, welke bezwaren zijn er zoal tegen MVO-beleid?

4. Hoe vertaal je globale MVO- doelen in werkbare en realistische toepassingen?

5. Hoe kunnen functionele wensen bij inkoop en/of aanbesteden concreet gemaakt worden en hoe toets je die?: enkele zéér concrete voorbeelden worden ten tonele gevoerd.

6. Samenvatting en eerste conclusies: continue stapsgewijze verbetering, met kleine stapjes tegelijk. En, als we niets doen weten we zeker dat we nergens komen!

Op alle fronten van Bouwen en Wonen kunnen de Wethouders/ Gemeenteraden en beleidsmedewerkers per beleidssegment stap voor stap concrete duurzaamheidsdoelstellingen gaan formuleren en hun aanbestedings- en inkoopbeleid hierop afstemmen.

 

Pauze / inleveren vragen en opmerkingen: een ieder vindt op zijn of haar stoel een ‘kaartje’ waarop vragen en opmerkingen kunnen worden ingevuld. Deze zullen in de pauze worden verzameld en gerangschikt .

 

7. Behandeling vragen en opmerkingen door United Quality en de werkgroep en trekken van nadere conclusies: (hoe) gaan we/ kunnen we  een voor allen zo concreet mogelijk vervolgtraject in?

8. Afsluiting ‘officiële’ deel door de werkgroep.

 

Borrel en informeel samenzijn

WAAR en WANNEER: Seminar 31 mei 2012, 14.00 -16.00 uur De Spil in Bleskensgraaf

 

Datum:

31 mei 2012

Tijd:

14:00 - 16:00 uur (afsluitend een drankje)

Plaats:

De Spil, Bleskensgraaf

Type:

Dit is een besloten bijeenkomst voor genodigden. Info in te winnen via info@blauwzaam.nl