Naar een derde gebiedsdeal ?

Vooraankondiging

In 2014 hebben we u uitgenodigd voor enkele bijeenkomsten om de ambities die er in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn om te zetten in concrete plannen die uitgevoerd gaan worden. Dit heeft voor veel projecten geleid tot deelname aan één van de twee gebiedsdeals, die in 2015 en 2016 gerealiseerd worden.  Informatie over de gebiedsvisie en goedgekeurde projecten vindt u o.a. op onze website.

Deze gebiedsdeals 1 en 2 zijn een voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak, die  de gebiedscoalitie ook in 2015 wil voortzetten. Graag willen wij iedereen informeren over de stand van zaken en samen plannen maken voor het vervolg. 

Reserveer: dinsdag 31 maart in uw agenda 

Wat is er in 2014 gebeurd en wat gaan we in 2015 doen?

Inmiddels hebben we in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een gebiedscoalitie samengesteld, die met elkaar zorg draagt voor succesvolle uitvoering van de gebiedsdeals. Deze coalitie bestaat uit Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Overheid) , Stichting Blauwzaam (Ondernemers), Stichting Gebiedsplatform (maatschappelijke Organisaties)  en het Onderwijs. 

Nu de eerste en tweede gebiedsdeal  feit zijn, richten we ons op gebiedsdeal 3.  Om de energie vast te houden en de vaart erin te houden willen we hiermee spoedig starten en daarom organiseren we als gebiedscoalitie deze bijeenkomst  om de ideeën en projecten die er in ons gebied zijn te inventariseren en om te zetten in een nieuwe gebiedsafspraak.

Welke projecten en ideeën?

Een aantal van u heeft vorig jaar ideeën ingebracht die in een volgende ronde opgenomen kunnen worden in een gebiedsdeal. Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat er in de tussentijd nieuwe ideeën zijn ontstaan voor concrete projecten. 

Doel van de bijeenkomst is het zoeken en vinden van een (samenhangend) programma dat de thema’s van de regio verbindt met het UitvoeringProgrammaGroen van de provincie. Met deze aanpak verwachten wij de inwoners positief te betrekken bij de inrichting van hun leefomgeving.

Doelen van de provincie liggen bij toename van recreatie in het groen, behoud van de biodiversiteit en de ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke landschappen. De thema’s van de gebiedscoalitie laten zich op dit moment leiden door de doelen van de provincie en wat vanuit de regio ingebracht wordt.

Alle ideeën die met één of meerdere van bovenstaande doelen of thema’s te maken hebben en op regionale schaal kunnen worden gerealiseerd zijn welkom.

 

We zien er naar uit u te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de voorbereidende werkgroep gebiedsdeal 3? 

Cor Revet

Rolia Wiggelinkhuijsen

Marieke Kok 

Gerard de Winter

Naar een derde gebiedsdeal ?

Datum: 31 maart 2015 

 

Tijd: 16.00 - 20.00 

 

Plaats: Nog niet bekend 

 

Organisatie: Gebiedscoalitie