Terugblik op 8 jaar BlauwZaam

'Duurzaam Door' was het thema van dit 8ste symposium. Doorgaan in BlauwZaam 2.0 kan volgens de organisatoren alleen als je ook terug kijkt, je successen deelt en leert van je verleden. 

Jan van Heukelum, vanaf het begin betrokken bij BlauwZaam leidde deze Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst en begon zijn intro met deze terugblik. Hij nam ons mee in  8 jaar BlauwZaam. 

Download hier de terugblik 8 jaar BlauwZaam

 

 

 

 

 

 

 

BLauwGroen

Prachtlint en Blauwgroen fundament trekken gezamenlijk op in het thema BlauwGroen om de natuur een stem te geven en draagvlak bij ondernemers, overheid en onderwijs te vinden om gezamenlijk nieuwe concepten te ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling. We willen met projecten zichtbaar maken wat de gevolgen zijn en hoe we met de gegevens en de opgebouwde kennis alternatieven kunnen aandragen. Met betrokkenen vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden, werk, bedrijven en onderwijs, agrarische sector en overheden denken we na over ons gebied. In het netwerkmoment werden deelnemers uitgedaagd om de aangereikte "handschoen" op te pakken en zelf aan de gang te gaan. 

Download hier de presentatie van de themagroep BlauwGroen

Circulaire Economie

BlauwZaam zet zich in om de komende vijf jaar nieuwe, innovatieve circulaire ketens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te laten ontstaan. Zowel cirkels binnen de bedrijfsvoering van individuele organisaties als vooral ook cirkels tussen partners van BlauwZaam onderling. Op het symposium lieten Lisanne en Gerard zien welke ketens er al ontstaan zijn. Zij daagden de deelnemers uit om zelf ook aan de slag te gaan. Daarvoor kon het netwerkmoment prima gebruikt worden.  

Download hier de presentatie van de themagroep Circulaire Economie

 

 

Wellant

Sjaak Kreeft en Hijlke Wijnja, beiden teamleiders van het Wellantcollege, de Bossekamp in Ottoland waren dit jaar onze gastheren. Niet zomaar was deze locatie gekozen. 8 jaar geleden hield Stichting BlauwZaam op dezelfde locatie olv de toenmalige teamleider Jan van Heukelum hier haar 1ste BlauwZaam Symposium.
In de afgelopen 8 jaar is De Bossekamp uitgegroeid niet alleen tot een goede VMBO school, maar ook tot een Ecoschool. Een Ecoschool waar door leerlingen en docenten hard gewerkt wordt aan duurzaamheid en acties om de school nog verder te verduurzamen. 

Zo toonde Sjaak vol trots zijn venkelknollen uit de schooltuin. Leerlingen verwerken die weer in de keuken bij de kooklessen. Zo ontstaat inzicht bij de leerlingen in de cirkels. Wellant is zelf ook actief in de werkgroep Circulaire Economie. Theorie en praktijk zichtbaar koppelen was ook "proefbaar"in de hapjes: de kaas en de worst en niet te vergeten het heerlijke ijs kwam uit de directe omgeving van de school.

 

 

Het Nieuwe Bouwen

2018 is een belangrijk transitiejaar. Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en warmtetransitie. Het Nieuwe Bouwen wordt steeds meer een integraal proces waarin samen werken en samen denken de juiste woorden zijn. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. De werkgroep Het Nieuwe Bouwen wil een bijdrage leveren aan die samenwerking. Niet gedreven uit angst maar bewust meewerken aan een duurzame regio, een integrale aanpak. Een verbindingsfunctie met de ambities van de overheid (energiestrategie, warmtetransitieplan, landschapsontwikkeling, waterberging, voorkomen van hittestress en vooral ook innovatieve concepten). 

Download hier de presentatie van de themagroep Het Nieuwe Bouwen 

 

 

 

Happy People wordt MensEnWerk

Duurzaam Door. Duidelijk wordt dat het thema People niet los kan staan van andere onderdelen van de bedrijfsvoering én dus steeds meer integraal in het duurzaamheidsprogramma van de Stichting komt te staan."Iedereen doet mee". In het bedrijfsleven hebben we te maken krapte, met een nieuwe generatie, met overvloed, met flexibiliteit in een steeds veranderende maatschappij. Om dat goed te laten matchen bouwt de regio aan een WIJJIJ-platform, waarin die samenwerking van regionale werkgevers en alle werkzoekende burgers in de regio wordt uitgewerkt.

Prijsvraag tijdens het Symposium VIII  

In het netwerkmoment zochten we samen naar een nieuwe naam voor dit thema. In een coproductie werd de naam MensEnWerk bedacht. Gerard de Winter won een gratis partnerschap met de winnende naam. 

Download hier de presentatie van de themagroep MensenWerk

Dagvoorzitter Jan van Heukelum.

 

 

Symposium VIII: BlauwGroen


 

 

 

Symposium VIII: Circulaire Economie

Lisanne Addink en Gerard de Winter

Met dank aan onze gastheer

Sjaak Kreeft van het Wellantcollege was tijdens het Symposium VIII onze meer dan voortreffelijke gastheer.

Symposium VIII: Het Nieuwe Bouwen

Josia Bikker

 

 

Symposium VIII: MensEnWerk