Bij BlauwZaam leefde het feit dat klantwensen veranderen, grondstoffen schaars en dus duurder worden, het milieu onder druk staat en afval en verspilling ongewenste kostenposten zijn. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van ondernemen: Circulair Ondernemen. Een vorm van waardecreatie waarbij gebruik gemaakt wordt van de kansen om kringlopen te sluiten, verspilling tegen te gaan en met reststromen nieuwe producten te maken. Een nieuw aandachtspunt dat een eigen BlauwZame Werkgroep en zelfs Thema verdient.

BlauwZaam zet zich in om de komende vijf jaar nieuwe, innovatieve circulaire ketens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te laten ontstaan. Zowel cirkels binnen de bedrijfsvoering van individuele organisaties als vooral ook cirkels tussen partners van BlauwZaam onderling. Met een beetje geluk kunnen we hiervan het komend jaar al een of twee concepten in gang zetten. Daarmee maken we het thema ‘Circulaire Economie’ concreet en stimuleren we andere bedrijven hier ook mee aan de slag te gaan.

Blauwzaam heeft rondom het thema 'Circulaire Economie' twee initiatieven genomen:

Lisanne Addink en Gerard de Winter

Symposium VIII sprekers en pitchers

Gerard en Lisanne gaan het symposium gebruiken om partijen bij elkaar te brengen en te kijken of er cirkels gesloten kunnen worden.

Aanmelden voor het symposium kan ook hier.