Kick-off projectgroep 'Waarde in de Waard' 27 september 2018

Op 27 september 2018 vond de aftrap plaats van het project ‘Waarde in de Waard’. Twaalf organisaties meldden zich om 9:00 uur om aan de slag te gaan met het verkennen van de rol van de circulaire economie in hun organisatie. De werksessie vond plaats bij de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden in Gorinchem, die met plezier hun vergaderruimte hiervoor ter beschikking stelt omdat ook zij met het thema ‘circulaire economie’ bezig zijn.

Nadat projectleider Gerard de Winter de kaders van het project had neergezet, gaf Lisanne Addink-Dölle een inspirerende presentatie over de kansen die de circulaire economie biedt. Zij liet een heel aantal voorbeelden zien van nieuwe ketens, succesvolle circulaire producten en uitkomsten van soortgelijke projecten als ‘Waarde in de Waard’. Tevens ging zij in op de nieuwe businessmodellen die aan het circulaire denken ten grondslag liggen.

De centrale vraag tijdens deze werksessie was: welke rol wil jij met jouw organisatie in de circulaire economie gaan spelen? Hiervoor werd aan iedere deelnemer daadwerkelijk een rol overhandigd, met daarop een routekaart om tot het antwoord te komen. Vanzelfsprekend is deze rol gemaakt van restmateriaal, in dit geval uit het productieproces van Esbi te Bleskensgraaf. De deelnemende organisaties gingen tijdens de werksessie met deze rol aan de slag.

Een van de eerste stappen in dit proces is om na te gaan vanuit welke motivatie deze verkennende tocht wordt aangegaan. Daarbij werd onder meer genoemd: geld verdienen of besparen, bewustwording creëren en inzicht in materiaalstromen verwerven. Vervolgens hebben we de focus van de verkenning bepaald door te kijken naar de materiaalstromen en productwensen.

Dit proces mondde aan het einde van de ochtend uit in een voorlopige verkenningsvraag. Al deze opbrengst werd op de fysieke rol genoteerd en de deelnemers kregen de opdracht mee om, ter voorbereiding op de creatieve sessie, deze rol in de eigen organisatie en met klanten en leveranciers te toetsen. Met die rol onder de arm liepen zij aan het einde van de ochtend enthousiast de deur uit.