MIRJAM STERK

Sterk studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de kerkelijke opleiding aan de Universiteit van Amsterdam.Na haar studie werd Sterk docent godsdienst en werkte ze enige tijd bij de IKON.Bij het CDJA was ze tussen 1996 en 2000 lid van het Dagelijks Bestuur.Mirjam Sterk werd in april 2013 de nieuwe 'ambassadeur jeugdwerkloosheid'.Als ambassadeur speelt ze een bemiddelende rol bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid,?die door de crisis is opgelopen tot 15 procent.

Mirjam Sterk is een strategisch denker en netwerker. Maatschappelijke betrokkenheid is de rode lijn door haar werkzaamheden. Door sterk afwisselende functies - kamerlid, ambassadeur voor de Aanpak van de Jeugdwerkloosheid, vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Integriteit Overheid, presentator en programmamaker - beschikt ze over een groot netwerk in bestuur, politiek en bedrijfsleven.

In 2014 bracht ze een boekje uit over de participatiesamenleving genaamd: Ieder voor zich en God voor ons allen (Ten Have).

Lees hier het interview met Mirjam Sterk

Blader hier door haar presentatie 

MICHIEL SCHOEMAKER

Michiel Schoemaker is ruim 30 jaar actief als adviseur, docent en onderzoeker. Zijn huidige   onderzoeks- en adviesprojecten hebben betrekking op een aantal onderwerpen. Het betreft hier het opzetten en invoeren van duurzaam personeelsmanagement, met name gericht op actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, talentmanagement, teamontwikkeling, en duurzame inzetbaarheid. In de periode 2003-2011 was hij twee termijnen bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht “Identiteit en talent in netwerkorganisaties”. Hij is kerndocent bij meerdere post-academische opleidingen en business schools.

Zijn motto in adviestrajecten is vaak: “Aandacht voor het inzetten en ontwikkelen van talenten doet organisaties beter presteren en vergroot de betrokkenheid van medewerkers. Beschouw de organisatie als een werkgemeenschap, dat versterkt de organisatie-identiteit en het sociaal kapitaal. Identiteit en sociaal kapitaal gaan het succes van organisaties bepalen.”

Lees hier het interview met Michiel Schoemaker

Blader hier door zijn presentatie